Korona - 8 tips til verneombudet

Den svenske nettsiden Duochjobbet.se har nylig publisert en artikkel om «Åtta tips till skyddsombud i dramatiska corona-tider», basert på råd fra Maria Steinberg, førsteamanuensis i arbeidsmiljørett ved Universitetet i Ørebro.

Her er hennes råd til verneombud. (redigert norske forhold)

1. Om de ansatte kan utsettes for smitte gjennom jobben, påse at alle de det gjelder får korrekt informasjon som er forståelig! Innen f.eks. hjemmetjenesten eller eldreomsorgen finnes det mange som ikke har norsk som morsmål. De kan ha behov for informasjon på sitt eget språk om hvordan man beskytter seg selv og andre.

2. De ansatte skal ha tilgang til nødvendig personlig smitteverneutstyr. Jeg anbefaler at verneombudet holder seg løpende oppdatert om behovet gjennom tett kontakt med ledelsen. Verneombudet skal ikke måtte gjøre sine egne undersøkelser om dette. Beskyttelse mot smitte kan omfatte: Beskyttelsesbriller, visir, beskyttelsesfrakk, munnbind og åndedrettsvern. Ifølge det svenske Arbetsmiljöverket er det for eksempel nødvendig med munnbind under visiret når ansatte ved eldreboliger jobber i nærheten av brukere med mistanke om eller funnet covid-19.

3. Påse at virksomheten tenker ergonomi for de som jobber hjemme. Å sitte hele dagen foran på en lite tilpasset kjøkkenstol foran datamaskinen kan føre til problemer. Spør om jobbstolen kan lånes! Hvis du ikke kan ta den med deg hjem i bilen, kan arbeidsgiver ordne transport.God belysning og et stille lydmiljø er også viktig.

4. Påse at arbeidsplassen gir god IT-støtte. Maria Steinberg sier selv at «Jag har själv både föreläst och haft möten via Zoom och i början kände jag mig orolig över hur det skulle fungera. Tack vara bra IT-stöd har det fungerat utmärkt

5. Fortell de ansatte at du som verneombud er tilgjengelig hvis noen har spørsmål, for eksempel ved å sende en e-post til alle ansatte.

6. Etablere en måte å opprettholde regelmessig kontakt med arbeidsgiveren for å løse problemer som oppstår. Mange arbeidsgivere er nå overveldet med ekstraarbeid, og det kan være lett å glemme at for eksempel IT-støtte ikke er god nok.

7. Mange er bekymret for jobbene sine. Spørsmål om permittering og oppsigelser er ikke verneombudets bord, men dårlig psykososialt arbeidsmiljø som følge av Korona-situasjonen er noe du må følge med på. Som verneombud kan du for eksempel adressere behovet for at arbeidsgiveren skal sende et ukentlig brev med informasjon, eller du kan foreslå faste digitale møter der aktuelle personer deltar.

8. Verneområdet, det vil si området der du er valgt som verneombud, kan bli berørt hvis du flytter til en annen avdeling som følge av koronakrisen. For eksempel kan sykepleiere flyttes fra ortoped til intensiv eller ansatte får nye oppgaver pga. nedskjæringer eller omorganisering. Det følger ikke automatisk at du fortsatt er verneombud i det nye området, hvor det allerede kan være en annen representant. Forhør deg med hovedverneombud og arbeidsgiver om hva som gjelder!

Kilde: Du och Jobbet

https://www.duochjobbet.se/nyhet/atta-tips-till-skyddsombud-i-dramatiska-corona-tider/


.
Kopirett 2020 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >