Jobbe hjemme – hvilke regler gjelder?

Mange må i disse dager jobbe hjemmefra. Hvike regler gjelder da for arbeidsmiljø og HMS?   «Forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem» regulerer de mest sentrale i forhold til arbeidsmiljø og hjemmekontor. Men gjelder denne for alle de som nå jobber hjemmefra pga. smittefare?

Arbeidstilsynet tolker det slik at forskriften ikke kommer til anvendelse i en unntakstilstand som nå, også selv om Korona kan strekke seg ut i tid.

Hvis hjemmekontor derimot blir innført som en fast ordning, uavhengig av Korona, vil forskriften gjelde.

Selv om forskriften ikke kommer til anvendelse for de som nå har hjemmekontor, vil det antakelig være lurt å ha satt opp noen retningslinjer og spilleregler. Disse kan med fordel ta utgangspunkt i forskriften. Her er det viktigste forskriften bestemmer:

 

Skriftlig avtale

Det skal være en skriftlig avtale om hjemmekontor. Avtalen skal være en tilleggsavtale til ordinær arbeidsavtale.

Avtalen skal som et minimum inneholde:

 • omfanget av hjemmearbeidet,
 • arbeidstid for hjemmearbeidet,
 • bestemmelser om arbeidstakers tilgjengelighet,
 • varighet på avtalen,
 • opplysninger om endrings- og oppsigelsesadgang av avtalen,
 • eventuell prøvetid for ordningen,
 • eiendomsrett, drift og vedlikehold av utstyr samt eventuelle bestemmelser om saksbehandling,
 • taushetsplikt og oppbevaring av dokumenter.

Se forskriftens § 2 om hva som skal inngå i den skriftlige avtalen om hjemmekontor.

 

Arbeidsmiljø og HMS på hjemmekontoret

Forskriftens § 3 bestemmer at arbeidsmiljøet skal ivaretas av arbeidsgiver så langt det er praktisk mulig for å forsikre seg om at arbeidsforholdene er fullt forsvarlige.

Faktorer som kan vurderes er blant annet

 • kontakt med kolleger
 • mestring
 • støy
 • ergonomi
 • plassmangel eller egnethet som arbeidsplass.

Se forskriften § 3

 

Verneombud og AMU

Verneombudet og AMU skal fortsatt ivareta arbeidstakernes interesser i spørsmål som knytter seg til den enkeltes arbeidsmiljø, selv om forholdene kan være et annet når man jobber hjemmefra.

Det er ikke anledning for verneombud å be om tilgang til arbeidstakers hjemmearbeidsplass uten etter særskilt avtale.

Verneombud og AMU skal også påse at arbeidsmiljøforhold for arbeidstakere i eget hjem er en del av virksomhetens internkontrollsystem.

Se forskriften § 5

Forskriften har også bestemmelser om arbeidstid, se § 6

 

Se hele forskriften her

 

 

 

 


.
Kopirett 2020 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >