Accessibility Tools

Hva koster sykefravær – egentlig?

03 Syk

Sykefraværet i Norge er ca 6 %. Omtrent 1 % er korttidsfravær og 5 % er langtidsfravær. Men hva koster det arbeidsgiver? Mange tror at det koster dem det samme som lønnskostnaden. Det er feil. Det man taper er produksjonsverdien til den som ikke er på jobb. NHO har beregnet det til ca 15.000 kr per arbeidsuke, altså 3.000 per dag. Tallet varierer mye fra bransje til bransje, fra yrke til yrke og person til person. Det er god grunn til å tenke igjennom hva produksjonstapet er på din arbeidsplass, og for ulike typer jobb.

Refusjon av sykepenger – men ikke alt

Etter 16 kalenderdager med sykefravær refunderer NAV lønnskostnaden inntil 6 G (Grunnbeløpet i Folketrygden). Tapet for virksomheten blir mindre. Bra for virksomheten, men ikke for offentlige budsjetter. Mange glemmer at arbeidsgiver ikke får refundert sosiale kostnader som bl.a. pensjonskostnader og arbeidsgiveravgift av denne, yrkesskadeforsikring, kostnader knyttet til julebord, firmahytte, giveaways, bedriftsidrett, firmaturer og lignende, ofte anslått til 20-30 % av lønnskostnaden.

Bruk av vikar og overtid m.m.

Men det er flere faktorer man bør ta hensyn til når noen er borte fra jobben:
• Leier man inn vikar? Hva koster det? Hva yter vikaren?
• Er det ekstra bruk av overtid? Hva koster det? Hvor produktiv er man på overtid?
• Produserer de som «er igjen» på jobb mindre, pga såkalt «kollegaslitasje»?
• Hva med tapt produktivitet før og etter fraværet, fordi man «går og hangler»?
• Sykefraværsoppfølging koster det også. Hvor mye?

Ny Sykefraværskalkulator 

HMS Norge har sammen med Sunne organisasjoner utviklet en mer detaljert sykefraværskalkulator som tar hensyn til disse forholdene. Den presenterer vi kort på HMS-tinget 25.-26. mars. Du kan også finne ut mer om den på www.hmsokonomi.no

I Sverige er sykefraværet omtrent halvparten av hva det er i Norge. Tenk hva vi kunne spare om vi kom ned på «svenske tilstander».

 

Mer i denne kategorien « Pass deg for mandager

.
Kopirett 2024 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >