Accessibility Tools

Opplæringskrav for AMU-medlemmer

Arbeidsmiljøloven bestemmer at medlemmer i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) skal ha samme type opplæring som verneombud. Dette gjelder både ledelse og arbeidstaker-representanter.
Men hvor mange er det egentlig som gjennomfører dette?
Og hvor hensiktsmessig er det at verneombud og AMU-medlemmer tar samme type kurs?
Og at opplæringen sjeldent er relatert til bransje?

Kurs engasjement Web

 


Et eget kursopplegg for AMU?

Selv om det er lovpålagt, er det utvilsomt mange virksomheter som ser bort fra kravet om AMU-opplæringen. Dette gjelder kanskje spesielt medlemmer fra arbeidsgiversiden.
Hvorfor? Er det fordi kravene er for omfattende? Eller er det fordi virksomheten ikke ser nytten i et oppegående AMU. Når det kommer nye medlemmer inn i AMU, hvilken opplæring får de?
AMU trenger kunnskap som støtter medlemmene i deres rolle. Opplæringstilbud, såkalte 40-timers kurs - og som gis gjennom kombinerte VO/AMU-kurs tilfredsstiller sjeldent dette.
AMU trenger egentlig et eget kursopplegg.


Hvordan burde opplæring for AMU være? Her er et forslag:

• Kunnskap om HMS-systemet, arbeidsmiljøfaktorene - både fysiske og psykososiale - samt sykefraværsarbeid må selvsagt med
• I tillegg er det nødvendig å få opplæring om AMUs mandat og hvordan utvalget skal fungere som dialogarena og i forhold til resten av virksomheten.
• De nye kravene til varsling av kritikkverdige forhold må også med.
• IA-arbeidet er også viktig del av opplæringen (IA-avtalen nevner ikke AMU med ett ord, men det er klart at IA-arbeidet må forankres i AMU's arbeid)
• Sist, men ikke minst: Utvalgets medlemmer må få forståelse av den økonomiske biten av HMS og at man faktisk kan regne på nytten av å gjennomføre tiltak, og se klarere kostnadene ved dårlig HMS (skader, sykefravær og syke-nærvær).
Som utvalg må man kunne gi råd og beslutte ut fra konkrete fakta, ikke løse antakelser.


AMU-forum, en ressurs for arbeidsmiljøutvalget

AMU-forum gir utvalget følgende:

  • Tilgang til egne medlemssider
  • Informasjon gjennom nyhetsbrev
  • Tilgang til kurs for AMU-medlemmer:
    - Grunnkurs ("40-timers kurs") og
    - Gjennomgang av AMUs sin rolle og oppgaver.
    - Support på telefon.

HMS Norge arrangerer også den årlige AMU-dagen i forbindelse med HMS-Tinget.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon om AMU-forum, eller våre øvrige tjenester.


.
Kopirett 2024 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >