Accessibility Tools

Leif Johnsen kåret til Årets verneombud på HMS-Tinget

Leif Johnsen er konsernhovedverneombud i Helse Vest. Han får prisen for sitt grundige og langsiktige arbeid med å forbedre struktur, systematikk og kompetanse i verneombudsarbeidet, både hva gjelder nettverksarbeid og skriftlig dokumentasjon.  Leif Johnsen er en strukturbygger av rang, som ikke minst har  oppnådd disse resultatene i samarbeid med foretakshovedverneombudene i Helse Vest.

Utdelingen skjedde i forbindelse med kåringen av Årets verneombud på Verneombudets dag, HMS-tinget 2019.

Bak prisen står HMS Norge, HMS-magasinet og Stamina Helse.

Juryen bestod av:

Jarle Hellum og Christian H Rafn, fra HMS Norge.  Jan Tveita , redaktør i HMS-magasinet og Ingrid Nødtvedt, HVO i Stamina Helse


.
Kopirett 2023 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >