Accessibility Tools

Ny IA-avtale - stor vekt på det forebyggende

Ny IA avtale trer i kraft fra 1. januar 2019

Først og fremst skal avtalen nå gjelde for alle arbeidsplasser, og hvor hovedfokuset er utvidet kunnskap og tettere samarbeid på den enkelte arbeidsplass.

HMS Norge er glad for at det i stor grad fokuseres på forebygging, og med vernetjenesten som en viktig ressurs.

Det er mange konkrete tiltak som må på plass, og HMS Norge skal holde medlemmene løpende informert om hvordan man på en mest mulig effektiv måte kan løse utfordringene.

Bli medlem her

 

Her er utrag fra avtalen:

"IA-avtalen setter arbeidsplassen i sentrum. Avtalens innsatsområder, organisering og virkemidler skal støtte arbeidet som ledere, tillitsvalgte, verneombud og ansatte gjør i den enkelte virksomhet."

"Organisering av IA-avtalen. IA-avtalen skal omfatte hele det norske arbeidslivet. Arbeidsplassen er hovedarenaen for IAarbeidet. Et godt partssamarbeid er en forutsetning for å lykkes med IA-arbeidet. Både ledelse, tillitsvalgte og verneombud har viktige roller i dette arbeidet."

"Arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene vil bidra til bedre og kunnskapsbasert opplæring i arbeidsmiljøarbeid. Kunnskap og kompetanse blant ledere, tillitsvalgte og verneombud er helt avgjørende for å oppnå resultater på arbeidsplassene."

Les hele avtalen her


.
Kopirett 2023 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >