10 tips for vernerunden

En av dine oppgaver som verneombud er å delta på vernerunder sammen med leder. Vernerundene utgjør en viktig del av HMS-kartleggingen i bedriften.
Her er 10 tips som kan være til hjelp. Husk at du også finner elektronisk vernerundeskjema på forumets medlemssider.

 

1. Ta med de rette folkene

Daglig leder (eller representant for ledelsen) og verneombud gjennomfører vernerunden sammen.

Noen ganger er det behov for å involvere flere, f.eks. bedriftshelsetjenesten.

 

2. Velg riktig tidspunkt

Sørg for å ha god tid og riktig timing og legg vernerunden til en dag da de ansatte er på plass og arbeidet foregår som vanlig. Da er det lettere å få et godt innblikk i arbeidsmiljøet. 
Husk, dere skal snakke med kollegene på runden, ikke bare haste rundt.

 

3. Benytt en skreddersydd sjekkliste

Man bør alltid følge en sjekkliste når man går vernerunden. Denne er en del av HMS-systemet og er utarbeidet av HMS-ansvarlig eller leder i samarbeid med verneombudet. 
Sjekklisten må passe til de farene og utfordringene som er i det verneområdet du går.
Husk også å få dokumentert hvilket verneområde den gjelder for, deltakere på runden samt dato.

4. Hva har skjedd siden sist?

Sjekk om avvik er lukket. Hvis ikke, hva er årsaken?  Hvordan og hvem rette opp det som ikke er gjort?

 

5. Har alle tilstrekkelig opplæring?

Hvilke tiltak kan bidra til bedre og sikrere arbeidsmiljø? Har alle fått nødvendig opplæring /informasjon for å jobbe trygt og sikkert, både for seg selv om kollegaer?
Er det spesielle psykososiale forhold man bør ta hensyn til, slik som vold og trusler, alenearbeid, stress?

 

6. Gjennomgå det fysiske arbeidsmiljøet

Følg sjekklisten og vurder de ulike fysiske arbeidsmiljøfaktorene slik som lys, lyd, temperatur, trekk, ergonomi… Finnes det nødvendig verneutstyr? Er maskiner utstyrt med verneinnretninger? Hva med HMS datablad (kjemikalier) – er dette på plass?

Arbeidsplassens utforming påvirker jobben mer enn mange tror. Er det nok plass til å arbeide på en god og sikker måte? Er det sklisikre gulv? Ujevnheter? Nok lys? Er lokalene ryddige og rengjort?

 

7. Finnes det nødvendige instrukser og informasjon?

Finnes nødvendig informasjon, rutiner og instrukser tilgjengelig på den enkelte arbeidsplass, så arbeidet kan utføres fullt forsvarlig?

 

8. Løft blikket...

Hva med kunder og forbindelser; kan det tenkes at disse kan påføres for risiko? Og hvordan er virksomhetens forhold til det ytre miljø? Kastes avfall på betryggende og miljøvennlig måte?  

 

9. Lag en handlingsplan

Handlingsplan tar utgangspunktet i eventuelle avvik. Hva skal gjøres? Hvem har ansvar? Frist for å lukke avviket?

 

10. Signer vernerundeskjema og sett dato. Bli enige om dato for neste vernerunde

 


.
Kopirett 2022 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >