Accessibility Tools

Mange verneombud hindres i sitt arbeid

I en undersøkse som nylig ble foretatt av svensk LO, har man avdekket at 1 av 3 verneombud opplever å bli hindret i sitt arbeid gjennom utestengelse, mangel på informasjon, trakassering mm.

Ca 6 prosent blir til og med utsatt for vold eller trusler.

Altfor mange verneombud hindres med andre ord i sitt arbeid. Det grunn til å tro at vi kan ha en del av de samme utfordringene her i landet.

For den det gjelder, for kolleger og for virksomheten er dette naturligvis alvorlig.

Vi må absolutt unngå at verneombudet blir syke og utstøtt pga. vervet. Det blir for dumt! Verneombudet skal varsle om arbeidsmiljøproblemer - vedkommende må ikke glemme seg selv!

Ledere; skjerp dere! Verneombudet er en super ressurs som man må ta godt vare på. 

 

Les hele artikkelen fra Svensk LO her

 


.
Kopirett 2024 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >