Alle virksomheter må kartlegge sine risiko- og problemområder innenfor helse, miljø og sikkerhet (HMS).
I Arbeidsmiljøloven § 3-1.2 c står det bl.a.:
Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid innebærer at:
arbeidsgiver skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risikoforholdene i virksomheten, utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen,

Hva skal kartlegges?
Kartleggingen kan være alt fra å finne ut hvordan medarbeiderne trives og samarbeider til undersøkelser av fysiske forhold, med hensyn på deres helse og arbeidsevne.

I en enkel risikoanalyse stiller du tre spørsmål:
Hva kan gå galt, hvor sannsynlig er det, og hva er konsekvensene?
Hva kan vi gjøre for å hindre dette eller redusere sannsynligheten for at det skjer?
Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensen dersom noe skjer?

HMS Norge hjelper deg gjerne i dette arbeidet.

Handlingsplan
Leder, arbeidstakere og deres representanter må planlegge og prioritere tiltak.
Verneombud og arbeidsmiljøutvalg involveres der det finnes.
Skriftlig handlingsplan skal lages. Hva skal gjøres, hvem skal gjøre det, når skal det gjøres.

Dokumentasjon
Kartlegging, risikovurdering, handlingsplan og oppfølgingsplan må være skriftlig og skal oppbevares for eventuelt tilsyn.

Kontakt oss gjerne!

Siste webinarer fra HMS Norge

februar 05, 2018

Omstilling, konflikt, mobbing, trakassering og varsling

Hva skal man passe på i et arbeidsmiljøperspektiv? Få med deg webinar. I studio: Advokat…
november 07, 2017

Trafikksikker bedrift - Trygg trafikk

Mange arbeidstakere bruker store deler av arbeidstiden bak rattet. Hvordan inkludere trafikksikkerhet i virksomhetens HMS?…
september 20, 2017

Spillavhengighet

Mange sliter med spillavhengighet, et problem som får konsekvenser for jobb, arbeidsmiljø og fravær. Hvordan…
august 20, 2017

Seksuell trakassering på jobb

Hvordan forebygge og håndtere seksuell trakassering på arbeidsplassen? Se webinar Du finner hele webinaret på…

.
Kopirett 2017 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >