Alle virksomheter må kartlegge sine risiko- og problemområder innenfor helse, miljø og sikkerhet (HMS).
I Arbeidsmiljøloven § 3-1.2 c står det bl.a.:
Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid innebærer at:
arbeidsgiver skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risikoforholdene i virksomheten, utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen,

Hva skal kartlegges?
Kartleggingen kan være alt fra å finne ut hvordan medarbeiderne trives og samarbeider til undersøkelser av fysiske forhold, med hensyn på deres helse og arbeidsevne.

I en enkel risikoanalyse stiller du tre spørsmål:
Hva kan gå galt, hvor sannsynlig er det, og hva er konsekvensene?
Hva kan vi gjøre for å hindre dette eller redusere sannsynligheten for at det skjer?
Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensen dersom noe skjer?

HMS Norge hjelper deg gjerne i dette arbeidet.

Handlingsplan
Leder, arbeidstakere og deres representanter må planlegge og prioritere tiltak.
Verneombud og arbeidsmiljøutvalg involveres der det finnes.
Skriftlig handlingsplan skal lages. Hva skal gjøres, hvem skal gjøre det, når skal det gjøres.

Dokumentasjon
Kartlegging, risikovurdering, handlingsplan og oppfølgingsplan må være skriftlig og skal oppbevares for eventuelt tilsyn.

Kontakt oss gjerne!

Siste webinarer fra HMS Norge

september 20, 2018

Konflikter på flerkulturelle…

Stadig flere norske arbeidsplasser blir flerkulturelle. Det skaper prosesser man…
mai 31, 2018

HMS i byggesaker

Byggesaker, ombygging - hvis det skjer på din arbeidsplass, så …
februar 05, 2018

Omstilling, konflikt, mobbing,…

Hva skal man passe på i et arbeidsmiljøperspektiv? Få med…
november 07, 2017

Trafikksikker bedrift -…

Mange arbeidstakere bruker store deler av arbeidstiden bak rattet. Hvordan…

.
Kopirett 2018 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >