HMS-klippekort – veiledning/kurs

HMS Norge tilbyr en tjeneste for veiledning/kurs for HMS, basert på en «klippekort-modell». Vi tilbyr alternativ 5, 10 eller 20-timers klippekort. Tjenesten tilbys hovedverneombud/verneombud, AMU eller HMS-ansvarlig som trenger en veileder for faglig støtte og inspirasjon.

Ved å inngå en avtale om dette, vil dere ha én person dere kan diskutere med og få veiledning og/ eller kurs fra. HMS Norge kan steppe inn på kort varsel og gi dere relevante tjenester. Veiledningstimer kan brukes etter behov i alle HMS-tema, knyttet til vernetjenesten mandat og systematisk HMS.

 

Priser, klippekort:
20 timer veiledning/undervisning: kr. 26.000
10 timer veiledning/undervisning: kr. 15.000
5 timer veiledning/undervisning: kr. 8.000
(Undervisningstimer trekker det dobbelte av timer på klippekortet. Prisene er oppgitt eks mva.)

 

Ja, vi er interessert i mer informasjon om tjenesten


.
Kopirett 2021 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >