Kvalitet i AMU-arbeidet er en viktig forutsetning for å drive arbeidsmiljøarbeidet i virksomheten fremover. Et AMU som fungerer dårlig vil gi lite støtte til å nå virksomhetens HMS-mål. 

HMS Norge ønsker å bidra til å forbedre AMU som utvalg og det arbeidet som gjøres der. Vi tilbyr derfor AMU-portalen, et administrativt og brukervennlig verktøy for arbeidsmiljøutvalget.

(forts. under bildet)

AMU portalen Fagartikler

 

På AMU-portalen logger man seg inn på sitt eget område. Her finner man bl.a.:

- et eget nettkurs for amu-medlemmer (alle medlemmer er gjennom arbeidsmiljøloven pålagt å gjennomgå kurs)
- administrasjon av utvalgets dokumenter
- verktøy, maler og fagstoff

Løsningen passer for alle bransjer og er tilrettelagt slik at virksomheten jobber i tråd med kravene om GDPR (personvern)
Ved å benytte AMU-portalen vil virksomheten enklere kunne drive et AMU som er i henhold til krav i lov og forskrift.

www.amuportalen.no

 

 

 


.
Kopirett 2018 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >