Kjemikalier - det er da ikke noe problem? Kjemikalier utgjør en risiko på mange norske arbeidsplasser.
tirsdag, 02 april 2019 16:03

HMS i kontor- og kunnskapsbedrifter

HMS i kontor- og kunnskapsbedrifterHva er utfordringene? Hvordan jobber man? DnB forteller om sitt HMS-arbeid.
fredag, 08 februar 2019 12:36

Verneombud, valg, styringsrett mm

Hvordan velge? Hvilken rolle har verneombud i personalsaker og varslingssaker? Kan stansningsrett begrenses av leders styringsrett?
torsdag, 22 november 2018 14:59

Arbeidsmiljøutvalget

Hva skal AMU ta for seg? Hvordan er sammensetningen? Hvilke saker? Og hvordan drive AMU slik at det blir "motoren" i arbeidsmiljøarbeidet? Se webinar om temaet. I studio: Arne Bernhardsen, bedriftsveileder og forfatter av boken "Arbeidsmiljøutvalget - Håndbok for arbeid i AMU.
torsdag, 20 september 2018 13:55

Konflikter på flerkulturelle arbeidsplasser

Stadig flere norske arbeidsplasser blir flerkulturelle. Det skaper prosesser man ellers ikke er vant med, og som kan resultere i konflikter. Språk, kultur, religion, forventninger eller tenkemåter kan være konfliktutløsende årsaker. Økt innsikt på dette feltet kan hjelpe virksomheten til å utnytte potensialet til utenlandsfødte arbeidstakere, øke deres jobbtilfredshet, bedre…
Side 1 av 15

.
Kopirett 2018 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >