mandag, 14 september 2015 15:48

Tid til å fylle verneombudsoppgaven

De fleste verneombud mener de ikke får nok tid til å fylle oppgaven. Hva ville du prioritere dersom du fikk nok tid?Vi stilte dette spørsmålet til medlemmene for en tid tilbake og svarene fordeler seg som følger: Rapportere om uheldig/farefullt arbeidsmiljø, 12 %  Økt HMS-kunnskap, 47 %  Samtaler med kolleger,…
mandag, 14 september 2015 15:44

Rapportering Verneombud

Rapportering fra verneombudetVi stilte for en tid tilbake følgende spørsmål: Verneombudets rapportering til ledelsen er viktig. Tror du arbeidsrelatert sykefravær kan reduseres hvis VO benytter gode rapportskjema? Nærmere 140 personer svarte. 50 % av disse har svart et klart ja på spørsmålet, mens ca. 18 % svarer at det kun…
mandag, 14 september 2015 15:20

Arbeidsmiljøutvalget

Arbeidsmiljøet (AMU)Se Arbeidsmiljøloven kapittel 7 og Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning. Utvalgets sammensetningEt arbeidsmiljøutvalg skal bestå av like mange representanter fra arbeidstaker som fra arbeidsgiver og minimum to fra hver.Daglig leder bør være representert i utvalget.Dersom virksomheten har knyttet til seg en bedriftshelsetjeneste, skal også denne delta, men uten…
Side 2 av 2

.
Kopirett 2018 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >