mandag, 14 september 2015 15:48

Tid til å fylle verneombudsoppgaven

De fleste verneombud mener de ikke får nok tid til å fylle oppgaven. Hva ville du prioritere dersom du fikk nok tid?Vi stilte dette spørsmålet til medlemmene for en tid tilbake og svarene fordeler seg som følger: Rapportere om uheldig/farefullt arbeidsmiljø, 12 %  Økt HMS-kunnskap, 47 %  Samtaler med kolleger,…
mandag, 14 september 2015 15:44

Rapportering Verneombud

Rapportering fra verneombudetVi stilte for en tid tilbake følgende spørsmål: Verneombudets rapportering til ledelsen er viktig. Tror du arbeidsrelatert sykefravær kan reduseres hvis VO benytter gode rapportskjema? Nærmere 140 personer svarte. 50 % av disse har svart et klart ja på spørsmålet, mens ca. 18 % svarer at det kun…
mandag, 14 september 2015 15:20

Arbeidsmiljøutvalget

Arbeidsmiljøet (AMU)Se Arbeidsmiljøloven kapittel 7 og Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning. Utvalgets sammensetningEt arbeidsmiljøutvalg skal bestå av like mange representanter fra arbeidstaker som fra arbeidsgiver og minimum to fra hver.Daglig leder bør være representert i utvalget.Dersom virksomheten har knyttet til seg en bedriftshelsetjeneste, skal også denne delta, men uten…
Side 2 av 2

Siste webinarer fra HMS Norge

april 02, 2019

HMS i kontor-…

HMS i kontor- og kunnskapsbedrifterHva er utfordringene? Hvordan jobber man?…
februar 08, 2019

Verneombud, valg, styringsrett…

Hvordan velge? Hvilken rolle har verneombud i personalsaker og varslingssaker?…
november 22, 2018

Arbeidsmiljøutvalget

Hva skal AMU ta for seg? Hvordan er sammensetningen? Hvilke…
september 20, 2018

Konflikter på flerkulturelle…

Stadig flere norske arbeidsplasser blir flerkulturelle. Det skaper prosesser man…

.
Kopirett 2018 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >