Verneombudets oppgaver

 

 

Dine oppgaver er naturligvis avhengig av hva slags virksomhet som drives, men uansett bransje er hovedpoenget at du skal passe på og si fra til din leder hvis det er forhold i arbeidsmiljøet som kan gjøre dine kolleger syke eller som kan påføre skade. Og ikke bare forhold som kan skade fysisk men også forhold som har med trivsel, mestring og det organisatoriske å gjøre.

Det fysiske arbeidsmiljøet:

- arbeidsplassens innretning,  fungerer det?

- lys, støy, klima

- maskiner, tekniske innretninger

- kjemikalier

- personlig verneutstyr - ergonomi

 

Det psykososiale arbeidsmiljøet

- mobbing

- stress

- konflikter

- vold og trusler

- mestring

 

Det organisatoriske arbeidsmiljøet:

- organisering og tilrettelegging av arbeidet

- arbeidstidsordninger

- opplæring og kompetanse

- omorganiseringer

 

Deltakelse i det systematiske HMS-arbeidet og sykefraværsarbeidet

- HMS-systemet

- Sykefravær

- Vernerunder

 

verneo

Mer i denne kategorien « Rapportering Verneombud

.
Kopirett 2018 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >