Verneombudets oppgaver

 

 

Dine oppgaver er naturligvis avhengig av hva slags virksomhet som drives, men uansett bransje er hovedpoenget at du skal passe på og si fra til din leder hvis det er forhold i arbeidsmiljøet som kan gjøre dine kolleger syke eller som kan påføre skade. Og ikke bare forhold som kan skade fysisk men også forhold som har med trivsel, mestring og det organisatoriske å gjøre.

Det fysiske arbeidsmiljøet:

- arbeidsplassens innretning,  fungerer det?

- lys, støy, klima

- maskiner, tekniske innretninger

- kjemikalier

- personlig verneutstyr - ergonomi

 

Det psykososiale arbeidsmiljøet

- mobbing

- stress

- konflikter

- vold og trusler

- mestring

 

Det organisatoriske arbeidsmiljøet:

- organisering og tilrettelegging av arbeidet

- arbeidstidsordninger

- opplæring og kompetanse

- omorganiseringer

 

Deltakelse i det systematiske HMS-arbeidet og sykefraværsarbeidet

- HMS-systemet

- Sykefravær

- Vernerunder

 

verneo

Mer i denne kategorien « Rapportering Verneombud

Siste webinarer fra HMS Norge

november 22, 2018

Arbeidsmiljøutvalget

Hva skal AMU ta for seg? Hvordan er sammensetningen? Hvilke…
september 20, 2018

Konflikter på flerkulturelle…

Stadig flere norske arbeidsplasser blir flerkulturelle. Det skaper prosesser man…
mai 31, 2018

HMS i byggesaker

Byggesaker, ombygging - hvis det skjer på din arbeidsplass, så …
februar 05, 2018

Omstilling, konflikt, mobbing,…

Hva skal man passe på i et arbeidsmiljøperspektiv? Få med…

.
Kopirett 2018 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >