Derfor er du medlem i forum

Verneombud og HMS-ansvarlige trenger en ressurs for sitt arbeid. Her er gode grunner for å være forumsmedlem.

Derfor er jeg medlem i Forum for HMS-ansvarlige
• Jeg trenger noen å støtte meg til hvis det skulle oppstå vanskeligheter som har med arbeidsmiljøet å gjøre – personalkonflikter, mobbing etc.
• Jeg må ha noen jeg kan stille juridiske spørsmål til, når det gjelder forståelsen av lovverket.
• Jeg trenger en støttespiller hvis vi skulle få tilsyn av Arbeidstilsynet.
• Jeg trenger impulser for å få de ansatte til å ta ansvar når det gjelder HMS.
• Jeg trenger praktisk hjelp til de formalitetene som må være på plass innen HMS.

 

Derfor er jeg medlem i Forum for Verneombud
• Jeg trenger hjelp til å gjennomføre oppgaven på en effektiv måte, slik at jeg ikke bruker unødig lang tid.
• Jeg trenger en støttespiller når det gjelder å håndtere de kompliserte spørsmålene som kan oppstå mellom kollegene.
• Jeg trenger praktisk hjelp til rapportering og oppfølging av saker som jeg mener bør rettes.
• Jeg trenger et forankringspunkt som sikrer kontinuitet i arbeidet.

 

BliMedlem

 

 

Mer i denne kategorien « Hva finner jeg på medlemssidene?

.
Kopirett 2018 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >