Hvordan velges nytt verneombud?

Virksomheten velger verneombud blant virksomhetens arbeidstakere gjennom flertallsvalg. I forkant av valget må man altså ha funnet personer som ønsker å stille til valg. Hvordan man organiserer nominasjon og valg vil naturlig nok variere, men det er viktig at de som foreslås kjenner virksomheten og arbeidsforholdene godt, og naturligvis er motivert for oppgaven. At arbeidsgiver utpeker verneombud, noe vedkommende kan gjøre, er ofte en dårlig løsning. Involver heller de ansatte og forsøk å skape motivasjon rundt vervet.

Normalt anbefales det at den som velges har arbeidet i virksomheten de siste to år.

Verneombudet velges for to år av gangen og kan gjenvelges.

Det er ikke pålagt å velge stedfortreder for verneombudet, men det kan være hensiktsmessig slik at vedkommende kan tre inn når verneombudet er fraværende fra arbeidsplassen f.eks. ved sykefravær.

Hovedregelen er altså at det skjer et flertallsvalg blant alle ansatte. Unntaket for virksomheter eller verneområder der flertallet av arbeidstakerne er organisert:

På verneområder hvor en lokal fagforening alene organiserer flertallet av arbeidstakerne, kan fagforeningen utpeke verneombudet. På verneområder hvor flere fagforeninger til sammen organiserer flertallet av arbeidstakerne, men hvor ingen av dem organiserer flertallet alene, kan de i fellesskap utpeke verneombudet.

Godt valg!

 

For mer info, se Forskrift om organisering ledelse og medvirkning kapitel 3 og Arbeidsmiljøloven kap. 6.

Siste webinarer fra HMS Norge

februar 05, 2018

Omstilling, konflikt, mobbing,…

Hva skal man passe på i et arbeidsmiljøperspektiv? Få med…
november 07, 2017

Trafikksikker bedrift -…

Mange arbeidstakere bruker store deler av arbeidstiden bak rattet. Hvordan…
september 20, 2017

Spillavhengighet

Mange sliter med spillavhengighet, et problem som får konsekvenser for…
august 20, 2017

Seksuell trakassering på…

Hvordan forebygge og håndtere seksuell trakassering på arbeidsplassen? Se webinar…

.
Kopirett 2017 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >