Arbeidsplaner 2018

Forums tema

 

I forumenes overordnede målsettinger for 2018 vil arbeidet med kommunikasjon, kunnskapsformidling og praktisk forebyggende arbeid være sentrale elementer.

Dette vil innebære at vi videreutvikler de tjenestene som i dag danner grunnlaget for forums arbeidet samtidig som vi vil legge vekt på et utvidet medlemstilbud. Konkret betyr dette:

 

• Jevnlig informasjon, support og tips

Vi har en tett kontakt med medlemmene gjennom våre mail-utsendelser, herunder nyhetsbrev.
Vi oppfordrer også alle til å benytte support-tjeneste på medlemssidene. Her kan du kan sende spørsmål inn til oss.
Nettsiden er en viktig informasjonskanal og vi håper du flittig vil benytte deg av denne.

• Digitale skjema
Vernerundeskjema og andre praktiske skjema lages nå i digital form. Det innebærer at du kan fylle ut på din mobil, få sendt det som pdf til din epost slik at du kan lagre det lokalt.

• HMS-Rett på sak (Webinar)
Disse er en helt vesentlig plattform for forumenes kunnskapsformidling og som vi vil jobbe med kontinuerlig gjennom året. Vi vil legge vekt på å innhente personer med grundig kompetanse på sitt fagfelt, og som kan legge frem konkrete løsningsforslag innen ulike problemområder. I denne sammenheng ønsker vi selvsagt at dere gir oss innspill med hensyn til temaer dere gjerne skulle ha belyst.

 

• Nettbasert opplæring
Våre nettkurs for grunnopplæring av Verneombud og ledere samt ulike spesialkurs, vil kontinuerlig bli oppdatert bl.a. med hensyn til endret lovverk.

 

• HMS-Tinget 2018
25. april: AMU-dagen, 26. april: Verneombudets dag
Konferansen arrangeres på Meet Ullevaal (Ullevaal Stadion). se www.hmstinget.no

Bli med en eller begge dager. Sett av datoen(e)!

 


.
Kopirett 2018 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >