Accessibility Tools

Webinar

tirsdag, 02 april 2019 16:03

HMS i kontor- og kunnskapsbedrifter

HMS i kontor- og kunnskapsbedrifter
Hva er utfordringene? Hvordan jobber man? DnB forteller om sitt HMS-arbeid.

Du finner webinaret på medlemssidene. Ikke medlem? Registrer deg her

fredag, 08 februar 2019 12:36

Verneombud, valg, styringsrett mm

Hvordan velge? Hvilken rolle har verneombud i personalsaker og varslingssaker? Kan stansningsrett begrenses av leders styringsrett?

Du finner webinaret på medlemssidene. Ikke medlem? Registrer deg her

torsdag, 22 november 2018 14:59

Arbeidsmiljøutvalget

Hva skal AMU ta for seg? Hvordan er sammensetningen? Hvilke saker? Og hvordan drive AMU slik at det blir "motoren" i arbeidsmiljøarbeidet? Se webinar om temaet. I studio: Arne Bernhardsen, bedriftsveileder og forfatter av boken "Arbeidsmiljøutvalget - Håndbok for arbeid i AMU.

torsdag, 20 september 2018 13:55

Konflikter på flerkulturelle arbeidsplasser

Stadig flere norske arbeidsplasser blir flerkulturelle. Det skaper prosesser man ellers ikke er vant med, og som kan resultere i konflikter. Språk, kultur, religion, forventninger eller tenkemåter kan være konfliktutløsende årsaker.

Økt innsikt på dette feltet kan hjelpe virksomheten til å utnytte potensialet til utenlandsfødte arbeidstakere, øke deres jobbtilfredshet, bedre arbeidsmiljøet og med dette bidra til høyere verdiskapning på norske arbeidsplasser.

Ny bok "Varme konflikter i arbeidslivet tar bl.a. opp disse utfordringene. HMS Norge har nå også laget et webinar om temaet.

Du finner webinaret på medlemssidene. Ikke medlem?

Meld deg inn her

torsdag, 31 mai 2018 12:32

HMS i byggesaker

Byggesaker, ombygging - hvis det skjer på din arbeidsplass, så  har vi et webinar for deg! I studio: Finn Halvorsen, HVO ved AHUS.

Webinaret gir deg en interessant innføring i hva et verneombud kan bidra med i en byggesak. Finn Halvorsen, HVO ved AHUS forteller om sin medvirkning da sykehuset var under planlegging og oppføring. Dette var selvsagt et stort og komplisert byggeprosjekt, men i og for seg vil det rent prinsipielle være det samme når vi snakker medvirkningsplikten ved andre typer byggearbeider og endringer i det fysiske arbeidsmiljøet.

Spørsmålet blir mer på det praktiske plan, nemlig i hvor stor grad man som verneombud vil føle seg kompetent til å medvirke. I byggesaker er det som regel mange fagfolk involvert. Da er det lett at man føler seg litt «liten» når man skal argumentere mot beslutninger som fagfolk ønsker å prioritere, dersom det ikke harmonerer med det man som verneombud betrakter som vesentlig. Det syndes mye i slike prosjekter. Det er viktig å bli involvert så tidlig som mulig. Vi har hørt om situasjoner der planene for et byggeprosjekt er ferdig behandlet, og at verneombudet blir kalt inn for å undertegne på de nødvendige skjemaene, uten i det hele tatt å ha vært involvert. Det kan synes som om det ville være en fordel om det ble utformet en mal for hvordan medvirkning bør gjennomføres, og hvordan ulike forhold knyttet til verneombudsarbeidet er ivaretatt.

Innspill fra dere mottas med takk.


Du finner hele webinaret på medlemssidene. Ikke medlem? Meld deg inn her

bygg

Hva skal man passe på i et arbeidsmiljøperspektiv? Få med deg webinar. I studio: Advokat Terje Gerhard Andersen i Advokatfirma Storeng, Beck & Due Lund

Vi har delt opp sendingen i 3. Først ut er OMSTILLING: Du finner webinaret på medlemssidene. Ikke medlem? Meld deg inn her

 

Meeting web

tirsdag, 07 november 2017 15:02

Trafikksikker bedrift - Trygg trafikk

Mange arbeidstakere bruker store deler av arbeidstiden bak rattet. Hvordan inkludere trafikksikkerhet i virksomhetens HMS?

Du finner hele webinaret på medlemssidene. Ikke medlem? Meld deg inn her

shutterstock 524512390 web

onsdag, 20 september 2017 12:25

Spillavhengighet

Mange sliter med spillavhengighet, et problem som får konsekvenser for jobb, arbeidsmiljø og fravær. Hvordan skal virksomheten forholde seg til dette?

Du finner hele webinaret på medlemssidene. Ikke medlem? Meld deg inn her

 

MannNatt

søndag, 20 august 2017 10:49

Seksuell trakassering på jobb

Hvordan forebygge og håndtere seksuell trakassering på arbeidsplassen? Se webinar

Du finner hele webinaret på medlemssidene. Ikke medlem? Meld deg inn her

SeksuellTrakasseringLDOCLausJervel

Alle virksomheter skal kartlegge sitt arbeidsmiljø. Hva er status i din virksomhet når det gjelder det psykososiale? Hvordan oppfattes arbeidsmiljøet av den enkelte?

Du finner hele webinaret på medlemssidene. Ikke medlem? Meld deg inn her


.
Kopirett 2023 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >