Accessibility Tools

Webinar

v/ HMS Norge/AOF Norge
Guro Skaare-Jullum beskriver utfordringer og gode løsninger, basert på svar fra gjennomført spørreundersøkelse overfor medlemmer i HMS Norge.
Varighet: 22 min

tirsdag, 24 november 2020 14:12

Tungt arbeid

Tungt arbeid - Hvordan jobbe på en riktig måte og forebygge skader? Hvordan organisere arbeidet og sørge for god opplæring?

Vi har besøkt en av Veidekkes byggeplasser der vi treffer Robin Bærem, Thomas Nærheim og fysioterapeut Tone Grændsen. 

mandag, 09 november 2020 14:15

Ergonomi på kontor

Tone Grændsen, fysioterapeut i Veidekke ASA, gir gode tips til deg som jobber på kontor, enten dette er hjemme eller på din vante arbeidsplass.

Muskel- og skjelettplager er den største årsaken til arbeidsrelatert sykefravær i Norge. Et godt forebyggende arbeid er viktig, og som vanlig minner vi om at verneombudet skal påse at de ansatte har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, og si fra til leder og følge opp dersom dette ikke er tilfelle.

Du finner webinaret på medlemssidene.

Ikke medlem? Registrer deg her

Webinar om organisatoriske og psykiske utfordringer i forhold til Korona.
Christian H. Rafn, HMS Norge, i samtale med Audun Bredrup Petersen, Organisasjonspsykolog i Stamina Helse
Vi ser nærmere på: Psykologiske reaksjoner, Kartlegging av arbeidsmiljøet, Vernetjenestens rolle, Ledelsens dilemma, VO og AMU - kontakt med medarbeiderne, Bedriftshelsetjenestens bidrag

Logg deg inn på medlemssidene for å se dette og mange andre aktuelle webinar.

Ikke medlem? Registrer deg her

Hvordan bør virksomhetene innrette seg i forhold til utfordingene relatert til Korona-krisen? Hvilke tiltak bør innføres? Hva er leders og vernetjenestens rolle?
I studio: Gunn Elisabeth Lillegaård, Stamina Helse i samtale med Christian H. Rafn HMS Norge.

Logg deg inn på medlemssidene for å se dette og mange andre aktuelle webinar. 

Ikke medlem? Registrer deg her

Rundt 220 000, eller 9 prosent av yrkesaktive i Norge, jobber om natten (mellom klokken 22 og 06). Nattarbeid kan utgjøre en risiko i forhold til sikkerhet og helse. Vet virksomhetene nok om dette? Hvordan tilrettelegges det for denne type arbeidstidsordninger? Lær mer om temaet i vårt webinar der vi snakker med Dagfinn Matre, seniorforsker ved Statens Arbeidsmiljøinstitutt. Logg deg inn på medlemssidene og se webinaret.

Ikke medlem? Registrer deg her

mandag, 13 januar 2020 15:20

Verneombudets undersøkelsesplikt

Verneombudet skal påse at arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig. Hvor langt strekker undersøkelsesplikten seg?
I studio: Benedicte Hille og Kristian Foss Aalmo fra Advokatfirmaet Storeng, Beck og Due-Lund
Logg deg inn på medlemssidene for å se dette og mange andre aktuelle webinar.

Ikke medlem? Registrer deg her

tirsdag, 10 desember 2019 11:08

Nye varslingsregler fra 1. januar 2020

Webinar om varsling på arbeidsplassen. Hva innebærer disse for for virksomheten og for vernetjenesten?
I studio: Benedicte Hille og Kristian Foss Aalmo fra Advokatfirmaet Storeng, Beck og Due-Lund
Logg deg inn på medlemssidene for å se dette og mange andre aktuelle webinar.

Ikke medlem? Registrer deg her

Få med deg webinar om registrering og håndtering av avvik. I studio: Posten Norge.
Logg deg inn på medlemssidene for å se dette og mange andre aktuelle webinar.

Ikke medlem? Registrer deg her

Kjemikalier - det er da ikke noe problem? Kjemikalier utgjør en risiko på mange norske arbeidsplasser.

Du finner webinaret på medlemssidene. Ikke medlem? Registrer deg her

Side 1 av 7

.
Kopirett 2023 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >