Webinar

Rundt 220 000, eller 9 prosent av yrkesaktive i Norge, jobber om natten (mellom klokken 22 og 06). Nattarbeid kan utgjøre en risiko i forhold til sikkerhet og helse. Vet virksomhetene nok om dette? Hvordan tilrettelegges det for denne type arbeidstidsordninger? Lær mer om temaet i vårt webinar der vi snakker med Dagfinn Matre, seniorforsker ved Statens Arbeidsmiljøinstitutt. Logg deg inn på medlemssidene og se webinaret.

Verneombudet skal påse at arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig. Hvor langt strekker undersøkelsesplikten seg?
I studio: Benedicte Hille og Kristian Foss Aalmo fra Advokatfirmaet Storeng, Beck og Due-Lund
Logg deg inn på medlemssidene for å se dette og mange andre aktuelle webinar.

tirsdag, 10 desember 2019 11:08

Nye varslingsregler fra 1. januar 2020

Webinar om varsling på arbeidsplassen. Hva innebærer disse for for virksomheten og for vernetjenesten?
I studio: Benedicte Hille og Kristian Foss Aalmo fra Advokatfirmaet Storeng, Beck og Due-Lund
Logg deg inn på medlemssidene for å se dette og mange andre aktuelle webinar.

Få med deg webinar om registrering og håndtering av avvik. I studio: Posten Norge.
Logg deg inn på medlemssidene for å se dette og mange andre aktuelle webinar.

Kjemikalier - det er da ikke noe problem? Kjemikalier utgjør en risiko på mange norske arbeidsplasser.

tirsdag, 02 april 2019 16:03

HMS i kontor- og kunnskapsbedrifter

HMS i kontor- og kunnskapsbedrifter
Hva er utfordringene? Hvordan jobber man? DnB forteller om sitt HMS-arbeid.

fredag, 08 februar 2019 12:36

Verneombud, valg, styringsrett mm

Hvordan velge? Hvilken rolle har verneombud i personalsaker og varslingssaker? Kan stansningsrett begrenses av leders styringsrett?

torsdag, 22 november 2018 14:59

Arbeidsmiljøutvalget

Hva skal AMU ta for seg? Hvordan er sammensetningen? Hvilke saker? Og hvordan drive AMU slik at det blir "motoren" i arbeidsmiljøarbeidet? Se webinar om temaet. I studio: Arne Bernhardsen, bedriftsveileder og forfatter av boken "Arbeidsmiljøutvalget - Håndbok for arbeid i AMU.

torsdag, 20 september 2018 13:55

Konflikter på flerkulturelle arbeidsplasser

Stadig flere norske arbeidsplasser blir flerkulturelle. Det skaper prosesser man ellers ikke er vant med, og som kan resultere i konflikter. Språk, kultur, religion, forventninger eller tenkemåter kan være konfliktutløsende årsaker.

Økt innsikt på dette feltet kan hjelpe virksomheten til å utnytte potensialet til utenlandsfødte arbeidstakere, øke deres jobbtilfredshet, bedre arbeidsmiljøet og med dette bidra til høyere verdiskapning på norske arbeidsplasser.

Ny bok "Varme konflikter i arbeidslivet tar bl.a. opp disse utfordringene. HMS Norge har nå også laget et webinar om temaet.

Du finner webinaret på medlemssidene. Ikke medlem?

Meld deg inn her

torsdag, 31 mai 2018 12:32

HMS i byggesaker

Byggesaker, ombygging - hvis det skjer på din arbeidsplass, så  har vi et webinar for deg! I studio: Finn Halvorsen, HVO ved AHUS.

Webinaret gir deg en interessant innføring i hva et verneombud kan bidra med i en byggesak. Finn Halvorsen, HVO ved AHUS forteller om sin medvirkning da sykehuset var under planlegging og oppføring. Dette var selvsagt et stort og komplisert byggeprosjekt, men i og for seg vil det rent prinsipielle være det samme når vi snakker medvirkningsplikten ved andre typer byggearbeider og endringer i det fysiske arbeidsmiljøet.

Spørsmålet blir mer på det praktiske plan, nemlig i hvor stor grad man som verneombud vil føle seg kompetent til å medvirke. I byggesaker er det som regel mange fagfolk involvert. Da er det lett at man føler seg litt «liten» når man skal argumentere mot beslutninger som fagfolk ønsker å prioritere, dersom det ikke harmonerer med det man som verneombud betrakter som vesentlig. Det syndes mye i slike prosjekter. Det er viktig å bli involvert så tidlig som mulig. Vi har hørt om situasjoner der planene for et byggeprosjekt er ferdig behandlet, og at verneombudet blir kalt inn for å undertegne på de nødvendige skjemaene, uten i det hele tatt å ha vært involvert. Det kan synes som om det ville være en fordel om det ble utformet en mal for hvordan medvirkning bør gjennomføres, og hvordan ulike forhold knyttet til verneombudsarbeidet er ivaretatt.

Innspill fra dere mottas med takk.


Du finner hele webinaret på medlemssidene. Ikke medlem? Meld deg inn her

bygg

Side 1 av 7

.
Kopirett 2018 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >