Webinar

Webinar om organisatoriske og psykiske utfordringer i forhold til Korona.
Christian H. Rafn, HMS Norge, i samtale med Audun Bredrup Petersen, Organisasjonspsykolog i Stamina Helse
Vi ser nærmere på: Psykologiske reaksjoner, Kartlegging av arbeidsmiljøet, Vernetjenestens rolle, Ledelsens dilemma, VO og AMU - kontakt med medarbeiderne, Bedriftshelsetjenestens bidrag

Logg deg inn på medlemssidene for å se dette og mange andre aktuelle webinar.

Hvordan bør virksomhetene innrette seg i forhold til utfordingene relatert til Korona-krisen? Hvilke tiltak bør innføres? Hva er leders og vernetjenestens rolle?
I studio: Gunn Elisabeth Lillegaård, Stamina Helse i samtale med Christian H. Rafn HMS Norge.

Logg deg inn på medlemssidene for å se dette og mange andre aktuelle webinar.

Rundt 220 000, eller 9 prosent av yrkesaktive i Norge, jobber om natten (mellom klokken 22 og 06). Nattarbeid kan utgjøre en risiko i forhold til sikkerhet og helse. Vet virksomhetene nok om dette? Hvordan tilrettelegges det for denne type arbeidstidsordninger? Lær mer om temaet i vårt webinar der vi snakker med Dagfinn Matre, seniorforsker ved Statens Arbeidsmiljøinstitutt. Logg deg inn på medlemssidene og se webinaret.

Verneombudet skal påse at arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig. Hvor langt strekker undersøkelsesplikten seg?
I studio: Benedicte Hille og Kristian Foss Aalmo fra Advokatfirmaet Storeng, Beck og Due-Lund
Logg deg inn på medlemssidene for å se dette og mange andre aktuelle webinar.

tirsdag, 10 desember 2019 11:08

Nye varslingsregler fra 1. januar 2020

Webinar om varsling på arbeidsplassen. Hva innebærer disse for for virksomheten og for vernetjenesten?
I studio: Benedicte Hille og Kristian Foss Aalmo fra Advokatfirmaet Storeng, Beck og Due-Lund
Logg deg inn på medlemssidene for å se dette og mange andre aktuelle webinar.

Få med deg webinar om registrering og håndtering av avvik. I studio: Posten Norge.
Logg deg inn på medlemssidene for å se dette og mange andre aktuelle webinar.

Kjemikalier - det er da ikke noe problem? Kjemikalier utgjør en risiko på mange norske arbeidsplasser.

tirsdag, 02 april 2019 16:03

HMS i kontor- og kunnskapsbedrifter

HMS i kontor- og kunnskapsbedrifter
Hva er utfordringene? Hvordan jobber man? DnB forteller om sitt HMS-arbeid.

fredag, 08 februar 2019 12:36

Verneombud, valg, styringsrett mm

Hvordan velge? Hvilken rolle har verneombud i personalsaker og varslingssaker? Kan stansningsrett begrenses av leders styringsrett?

torsdag, 22 november 2018 14:59

Arbeidsmiljøutvalget

Hva skal AMU ta for seg? Hvordan er sammensetningen? Hvilke saker? Og hvordan drive AMU slik at det blir "motoren" i arbeidsmiljøarbeidet? Se webinar om temaet. I studio: Arne Bernhardsen, bedriftsveileder og forfatter av boken "Arbeidsmiljøutvalget - Håndbok for arbeid i AMU.

Side 1 av 7

.
Kopirett 2020 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >