Accessibility Tools

Helse-utfordringer ved ikke å gå på jobben

Stadig flere opplever nå at de enten har hjemmekontor, er i karantene, eller permittert. Det gir noen utfordringer, både helsemessig og hva gjelder vernetjenestens og AMUs rolle og ansvar.

 

Psykisk arbeidshelse

Du går glipp av flere helsefremmende forhold:

• Det sosiale fellesskapet på jobben
• Følelsen av samarbeid om oppgavene, felles idemyldring og at vi hjelper hverandre
• Tydelig skille mellom jobb og hjem

 

Utfordringer hjemme 

Utfordringer hjemme kan være:
• Forstyrrelser fra andre familiemedlemmer, for eksempel barn, som for eksempel her: https://www.nrk.no/video/c163b6cc-939d-4898-8ac6-6fe98faf501e
• Følelse av ensomhet eller kjedsomhet. Isolasjon er ikke bra for oss. Vi må innstille oss på at det kommer til å være ubehagelig, sier psykolog Peder Kjøs. Det har langvarige og negative følger for psyken. https://www.vi.no/helse/psykologens-rad-nar-du-ma-isoleres--hold-pa-rutinene/72236206
• Folk som er i karantene pga. mistanke om smitte har spesielle utfordringer, som frykt, nervøsitet og skyldfølelse. https://www.nrk.no/norge/slik-kan-karantenetiden-pavirke-deg-psykisk-1.14946033

NB! vi ønsker ikke med dette å mane til økt angst og uro. Tvert om, vi vil at ledelse og kollegaer skal være klar over utfordringene, og bry seg. Vi reagerer forskjellig på denne situasjonen. Det er viktig at vi ser hverandre og handler deretter.

Vernetjenestens rolle

Verneombud og Arbeidsmiljøutvalg har det samme ansvar for medarbeidere med hjemmekontor, som om de var på jobben. Det er bare mer krevende å holde kontakten og holde oversikten. Kanskje kan man lage en liten spørreundersøkelse, for å høre hvordan det står til?

Verneombudet kan informere om nettopp det til alle. Kanskje kan man stimulere til at man finne på noe sosialt, som en quiz, sende et artig bilde, eller annet.

 

AMU møte uten å møtes?

Vi har tidligere anbefalt at AMU møtes for å se hva de kan gjøre for å sikre at ingen føler seg utsatt eller utelatt.

AMU kan utmerket møtes virtuelt, per telefon, per e-post, video-møte eller annet. Man må slett ikke møtes fysisk.

 

Å føle seg ivaretatt

Se på arbeidsmiljøet i utvidet forstand. De aller fleste som er permittert vil komme tilbake. Å være i karantene vil gå over. Utstrakt bruk av hjemmekontor vil gå over. I mellomtiden trenger alle følelsen av å være ivaretatt, og ikke glemt. Finn din måte å gjøre det på. Ikke vent til alt er over.

 

 

 


.
Kopirett 2023 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >