Accessibility Tools

Hvordan utvikle det gode arbeidsmiljø?

STATENS ARBEIDSMILJØINSTITUTT (STAMI) har snakket med forskjellige ledere om betydningen av det gode arbeidsmiljøet, og hvordan utvikle det.

Her er et par utsnitt av synspunktene:

 - Et godt arbeidsmiljø kommer ikke av seg selv. Arbeidsmiljøarbeid er ferskvare. Utfordringen er ikke kunnskap alene. Det er like viktig å skape kultur for systematisk arbeid, og ikke minst klare å holde et permanent fokus på det å jobbe med arbeidsmiljø og sikkerhet, sier Direktør for Arbeidsliv i NHO, Nina Melsom om arbeidsmiljøets betydning.  

 - For å lykkes med arbeidsmiljøinnsatsen er vi helt avhengige av å ha et godt faktagrunnlag for prioriteringer og innsatser på dette området. Arbeidsmiljøområdet i Norge står seg bra, men utviklingen kan samtidig karakteriseres som stabil snarere enn i løpende forbedring. Dette er ord og tanker som vi daglig jobber med for å kunne omdanne dette i praktiske handlinger og løsninger. For å ruste oss best mulig i møte med endringene i arbeidslivet og internasjonal konkurranse trenger vi både å utnytte bedre de ferdighetene folk alt besitter, og å utvikle ny kompetanse som er relevant for arbeidslivet, uttrykker Stian Sigurdsen, konstituert direktør for politikk og tariff i Virke.


.
Kopirett 2023 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >