Hvordan utvikle det gode arbeidsmiljø?

STATENS ARBEIDSMILJØINSTITUTT (STAMI) har snakket med forskjellige ledere om betydningen av det gode arbeidsmiljøet, og hvordan utvikle det.

Her er et par utsnitt av synspunktene:

 - Et godt arbeidsmiljø kommer ikke av seg selv. Arbeidsmiljøarbeid er ferskvare. Utfordringen er ikke kunnskap alene. Det er like viktig å skape kultur for systematisk arbeid, og ikke minst klare å holde et permanent fokus på det å jobbe med arbeidsmiljø og sikkerhet, sier Direktør for Arbeidsliv i NHO, Nina Melsom om arbeidsmiljøets betydning.  

 - For å lykkes med arbeidsmiljøinnsatsen er vi helt avhengige av å ha et godt faktagrunnlag for prioriteringer og innsatser på dette området. Arbeidsmiljøområdet i Norge står seg bra, men utviklingen kan samtidig karakteriseres som stabil snarere enn i løpende forbedring. Dette er ord og tanker som vi daglig jobber med for å kunne omdanne dette i praktiske handlinger og løsninger. For å ruste oss best mulig i møte med endringene i arbeidslivet og internasjonal konkurranse trenger vi både å utnytte bedre de ferdighetene folk alt besitter, og å utvikle ny kompetanse som er relevant for arbeidslivet, uttrykker Stian Sigurdsen, konstituert direktør for politikk og tariff i Virke.


.
Kopirett 2022 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >