Accessibility Tools

Kan varslingsrutiner virke negativt på arbeidsmiljøet?

Et godt arbeidsmiljø bygges på gjensidig tillit, og tillit må det jobbes med. Verneombud, HMS ansvarlige og tillitsvalgte må legge bredsiden til for å bekjempe at ukultur brer seg, slik at man må gå til varsling. Hvis man sitter i ro og tenker som så at man kan jo ty til varslingsrutinene, da har arbeidsmiljøet fått en stripe i lakken. Bygg opp det trygge arbeidsmiljøet med en målsetting om at det ikke skal oppstå behov for varsling.

Skulle det imidlertid skje, så ligger det et webinar inne på HMS Norges medlemssider, hvor adv. Terje G Andersen i Advokatfirmaet Storeng, Beck og Due-Lund trekker opp retningslinjene for gjennomføring av varsling.

Bli medlem i HMS Norge og få tilgang til dette og mange andre webinarer.

For ordens skyld, varslingsrutinen skal være på plass i alle virksomheter som jevnlig sysselsetter minst 5 arbeidstakere - arbeidsgiver plikter å utarbeide rutiner. På medlemssidene finner du en mal for utarbeidelse av virksomhetens rutine.

(Aml § 2 A-3.Plikt til å utarbeide rutiner for intern varsling)

Meeting web

 

 

 

 

 


.
Kopirett 2023 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >