søndag, 28 august 2022 13:59

Guro tipser, Orden i HMS-arbeidet

Jeg har vært verneombud i noen år og opplever ikke at ledelsen blir glade for mine innspill. Det er innspill som betyr mye for HMS-arbeidet, men lederne viser alltid til at de har for mye å gjøre, og jeg ser jo at arbeidspresset deres er stort. Siste året har jeg gjentatte…
  Idebanken gir gode råd om hvordan du som tillitsvalgt eller verneombud kan bidra i dette viktige arbeidet. Her er 5 punkter: Sørg for at alle forstår hvilken rolle du har og hva du kan bidra med  Vær synlig og tilgjengelig Vær en positiv pådriver for utvikling og forbedring på…
Stadig flere opplever nå at de enten har hjemmekontor, er i karantene, eller permittert. Det gir noen utfordringer, både helsemessig og hva gjelder vernetjenestens og AMUs rolle og ansvar.   Psykisk arbeidshelse Du går glipp av flere helsefremmende forhold: • Det sosiale fellesskapet på jobben• Følelsen av samarbeid om oppgavene,…
STATENS ARBEIDSMILJØINSTITUTT (STAMI) har snakket med forskjellige ledere om betydningen av det gode arbeidsmiljøet, og hvordan utvikle det. Her er et par utsnitt av synspunktene:  - Et godt arbeidsmiljø kommer ikke av seg selv. Arbeidsmiljøarbeid er ferskvare. Utfordringen er ikke kunnskap alene. Det er like viktig å skape kultur for…
Et godt arbeidsmiljø bygges på gjensidig tillit, og tillit må det jobbes med. Verneombud, HMS ansvarlige og tillitsvalgte må legge bredsiden til for å bekjempe at ukultur brer seg, slik at man må gå til varsling. Hvis man sitter i ro og tenker som så at man kan jo ty til…
Side 1 av 2

.
Kopirett 2022 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >