Verneombudskurs, 7 moduler, digitalt, Oppstart 13. september 2021

Velkommen til lovpålagt grunnopplæringskurs for verneombud og AMU-medlemmer

I september 2021 arrangerer vi et strømmet HMS grunnkurs («Lovpålagt grunnopplæring for verneombud») med innholdsrike kursmoduler, gode metoder og et fleksibelt opplegg.
Første kursmodul er tirsdag 13. september.

→ Kurset går over 7 moduler, 2-3 timer hver gang og gjennomføres i sin helhet digitalt.

En rekke dyktige fagpersoner vil presentere sitt stoff på en levende, informativ måte og med mulighet for interaktivitet underveis. Dette kurset er annerledes, ved at du får konkrete, erfaringsbaserte råd om hvordan du kan lykkes og få gjennomslag som verneombud.
Kursvertinne er Guro Skåre-Jullum, som har 20 års fartstid som verneombud og hovedverneombud.

 

Målgruppe

Kurset gjelder for deg som er verneombud, hovedverneombud eller medlem av virksomhetens arbeidsmiljøutvalg. 
Kurset er lagt opp i henhold til Forskrift om Organisering, Ledelse og Medvirkning § 3-18. Les mer her

Over en periode på 12 måneder etter kurset vil du få oppfølging fra Forum for Verneombud. Gjennom denne oppfølgingen får du tips og kunnskap om gjennomføring av verneombudsrollen i din bedrift.
Du får også tilgang til en rekke mikromoduler om bransjespesifikke risikoer, som f.eks. ergonomi, inneklima, tungt arbeid, mobbing og trakassering osv. 

Kursinnhold

Det gjennomføres 7 kursmoduler: 

1. Roller og rammevilkår (mandag 13. september 13 - 16)
2. Hvilke lover og regler gjelder? (tirsdag 14. september 13 - 16)
3. Systematisk HMS, HMS-1-2-3-metoden. (torsdag 16. september 13 - 16)
4. Fysisk/mekanisk arbeidsmiljø. Kjemiske og biologiske farer. (mandag 20. september 13 - 16)
5. Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø, dag 1 (tirsdag 21. september 13 - 16)
6. Psykososialt og organisatorisk dag 2 (mandag 27. september 13 - 16)
7. HMS-kultur / Suksessfaktorer for ditt arbeid som verneombud (tirsdag 28. september 13 - 16)

Vi ser også på verneombudets rolle i sykefraværsarbeidet, og gir god plass til hvordan du som verneombud kan fange opp de viktige sakene, hvordan du benytter HMS-1-2-3 i ditt arbeid, og få ledelsen til å iverksette de gode tiltakene.

Topp fagfolk

Kursinnholdet blir presentert av HMS Norge og en rekke dyktige fagfolk:

Paal Molander, Direktør ved Statens Arbeidsmiljøinstitutt.
Finn K. Hannestad, Generalmajor i Forsvaret
Kristian Aalmo, Senioradvokat i advokatfirmaet Storeng Beck og Due-Lund
Berit Bakke, Avdelingsdirektør i NOA
Ørn Terje Foss, Konsulent og kursholder, Tidligere bedriftslege i NSB
Randi Hoff. Kursholder, konsulent og eier av den digitale tjenesten MittVarsel
Dagfinn Matre, Forsker i Statens Arbeidsmiljøinstitutt
Claus Jervell, Fellesforbundet, tidligere Likestillings- og Diskrimineringsombudet.
Guro Skåre-Jullum, HMS Norge. Kursholder, konsulent og tidligere HVO i Bærum kommune
Christian H. Rafn, HMS Norge. Kursholder, konsulent og Norges fremste ekspert på HMS-økonomi. 

Gjennomføring

Kurset gjennomføres på læringsportalen Didac. Her logger du deg inn og følger kurset på Zoom.
Du skal gjennomføre 7 kursmoduler, hver på mellom 2 og 3 timer. Alle kursdagene er i april-mai (se kursdatoer nedenfor).
I læringsportalen legges det ut ulike læringsaktiviteter som du gjennomfører mellom kursmodulene.
Her finner du også powerpoints, skjema og annet fra kurset. Kurset gjennomføres i sanntid. Om du går glipp av en modul, vil du allikevel kunne se den som opptak.   

Kursbevis

Når du har gjennomført kursmodulene gjennomfører du en test og du vil deretter få et kursbevis.

Vi følger deg opp

I etterkant av kurset vil du få fordel av følgende:
-Du kan logge deg inn på kurset igjen om det er noe du vil få repetert.
-Du får tilgang til materiellet som har blitt presentert
-Du får oppfølging i en 12 måneders periode i etterkant
-Mulighet til å ta mikrokurs som tar for seg utfordringer og risikoforhold i din bransje

 


.
Kopirett 2021 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >