Accessibility Tools

Risikovurdering – hvor viktig er det egentlig?

En sak i nyhetene for kort tid siden handlet om en anleggsarbeider som hadde omkommet etter er sørpeskred på riksvei 80 mellom Bodø og Fauske tidligere i år. Entreprenøren fikk kritikk fra Arbeidstilsynet for manglende utført risikovurdering. I tilsynsrapporten gis det to pålegg:

Pålegg 1

- Arbeidstilsynet har ikke mottatt virksomhetens egen gransking av ulykken, eller iverksatte tiltak eller frist for gjennomføring av tiltak. (Brudd på Arbeidsmiljøloven § 3-1 første ledd og andre ledd bokstav c , Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 7-1, samt Internkontrollforskriften §5, andre ledd nr.6.
(Alle de nevnte bestemmelsene handler om plikt til å gjennomføre risikovurderinger).

Pålegg 2
- Arbeidstilsynet hadde ikke mottatt utfylt detaljert risikovurdering eller sikker jobb-analyse (SJA) for arbeidet som skulle utføres denne dagen. Dette skulle vært gjort.
- Intern instruks om SJA må etterleves (som ikke skjedde i dette tilfellet)
- Kort oppsummert:
De hadde utarbeidet planer, rutiner og tiltak, men rutiner ser ikke ut til å ha blitt fulgt.

Logg deg inn på medlemssidene og les hele fagartikkelen på medlemssidene under "Fagstoff"
Ikke medlem? Fyll ut skjema her


.
Kopirett 2023 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >