Når går verneombudsopplæringen ut på dato?

Hei,
Jeg har vært verneombud i 10 år og tror at jeg gjør omtrent det jeg skal, men opplever at jeg mangler en del kunnskap nå. Vi har utviklet arbeidsprosessene på mange måter de siste årene og jeg opplever ikke at jeg kan nok til å bidra med gode risikovurderinger knyttet til driften lenger. Før arbeidet vi fysisk – men nå er arbeidet maskinelt i stor grad. De ansatte er også en mer sammensatt gruppe, sammenlignet med ti år tilbake. Er det slik at et verneombudskurs- innholdet varer evig og er nok «nødvendig opplæring» så lenge jeg har vervet, slik sjefen sa, her forleden dag?
Hilsen et usikkert, men erfarent verneombud

Ja, hvor lenge varer verdien av et 40-timers-kurs? Det er naturligvis ikke noe klart svar på det. Det vil for det første være individuelt betinget – hvor mye husker man fra sist man tok et slikt kurs? Det kan avhenge av hvor aktiv du har vært som verneombud. Det vil også avhenge av rammevilkår. Nye lover eller forskrifter, og organisatoriske eller teknologiske endringer på arbeidsplassen hos deg, er eksempler på dine rammevilkår.

AdobeStock 37359192Web


Uten påfyll tørker kunnskapen, og blir til støv. Verneombudene bør hvert år få tilbud om å oppdatere sin kunnskap, fordi de da bruker den grunnopplæringen de fikk som nye verneombud til utfordringer de møter i vervet. Det er vedlikehold av kunnskapen. Det justerer rolleforståelsen som kan visne litt, og det gir oppdatert kompetanse om arbeidsmiljøsaker.
Så er det også slik at arbeidsmiljøloven og forskrifter som man er pliktig til å følge, endrer seg. Noen ganger er endringene i praksis små og ubetydelige, men for ikke mange år siden kom det inn et helt nytt kapittel om varsling. Det kapitlet heter nå §2A og utdyper lovpålagt regler ved varsling. Dette er en åpenbar begrunnelse for et verneombud, for å be om nødvendig videreutdanning utover det kurset verneombudet fikk for mange år siden.

Det kan også være nye arbeidsmiljø-utfordringer som det blir satt fokus på og som fordrer ny kunnskap. Covid 19 er i disse dager helt sentralt. For få år siden var det seksuell trakassering i arbeidslivet som fikk særlig fokus.
Det er altså ingen bestemmelse i lov eller forskrift som angir når en opplæring går ut på dato. Virksomheten, ved ledelse og/eller AMU, må gjøre en type risikovurdering, slik man gjør for på de øvrige områdene i HMS-arbeidet, og vurdere om verneombudets opplæring bør oppdateres.
Det er interessant å se hvordan kommentarfeltene i de forskjellige lovbøkene ikke tidfester når det er på tide med ny og oppjustert kursing for verneombud. Arbeidsmiljølovens § 6-5 åpner med følgende poeng:

«§ 6-5. Utgifter, opplæring mv.
(1) Arbeidsgiver skal sørge for at verneombud får den opplæring som er nødvendig for å kunne utføre vervet på forsvarlig måte. Verneombud har rett til å ta den nødvendige opplæring ved kurs som arbeidstakernes organisasjoner arrangerer. «

Ordene du skal ta til deg i denne paragrafen er «som er nødvendig for å kunne utføre vervet på forsvarlig måte». Det definerer du best selv hva er, men AMU skal også mene noe om dette. Har du et AMU, avgjør de saker som vedrører vernetjenesten. Merk at verneombudet har rett til å delta på kurs arrangert av organisasjonene, og arbeidsgiver betaler.

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning til § 3-18

"Verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg skal få den opplæring som er nødvendig for at de kan utføre sine verv på forsvarlig måte"

Arbeidstilsynet kommenterer bestemmelsen slik:
«Omfanget av emner for den videregående opplæringen bør diskuteres i arbeidsmiljøutvalget og av partene innen virksomheten. Arbeidstilsynet kan påby ytterligere opplæring.»

Her handler det igjen om hva som er nødvendig for verneombudets funksjon. Det er det i utgangspunktet verneombudet selv som vet best, men jeg vil anbefale en mest mulig omforent forståelse for dette, mellom deg som er verneombud, de som er tillitsvalgte og din leder.

Forum for Verneombud

Jeg vil også minne om Forum for Verneombud. Ved å være med i forumet får du kontinuerlig kunnskap om nye regler, nye risikoer og nye vinklinger. På denne måten får du løpende holdt deg a jour og det bidrar til å holde kunnskapen du fikk fra verneombudskurset varmt.

Om du tar digitalt kurs hos HMS Norge får du tforms-medlemskap og tilgang til nettsidene i 6 måneder. Påmelding til kurset gjør du her.

Å ta kurs ved endringer i regelverket er nyttig
Å ta kurs som berører verneombudets mandat er også nyttig fordi verneombudet på den måten blir oppdatert og påminnet hvilket mandat man faktisk har. Det er bra for alle.


.
Kopirett 2022 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >