Grunnkurs for verneombud, april 2021 - levende og annerledes

Om kurset

I april 2021 har du muligheten til å delta på et nytt, modulbasert, strømmet, HMS grunnkurs («Lovpålagt grunnopplæring for verneombud») med innholdsrike kursmoduler, gode metoder og et fleksibelt opplegg.

En rekke dyktige fagpersoner vil presentere sitt stoff på en levende, informativ måte og med mulighet for interaktivitet underveis. Dette kurset er annerledes, ved at du får konkrete, erfaringsbaserte råd om hvordan du kan lykkes og få gjennomslag som verneombud.
Kursvertinne er Guro Skåre-Jullum, som har 20 års fartstid som verneombud og hovedverneombud.

Gjennomføring

Kurset gjennomføres på læringsportalen Didac. Her logger du deg inn og følger kurset på Zoom.
Du skal gjennomføre 7 kursmoduler, hver på mellom 2 og 3 timer. Alle kursdagene er i april (se nedenfor for kursdatoer).
I læringsportalen legges det ut ulike oppgaver og læringsaktiviteter du gjennomfører mellom kursmodulene.
Her finner du også powerpoints, skjema og annet fra kurset. Kurset gjennomføres i sanntid. Om du går glipp av en modul, vil du allikevel kunne se den som opptak.  

Bransjerettet

Over en periode på 6 måneder etter kurset vil du få oppfølging fra Forum for Verneombud. Denne oppfølgingen er bransjerettet slik at du får tips og kunnskap om gjennomføring av verneombudsrollen i din bedrift.
Du får også tilgang til en rekke mikromoduler om bransjespesifikke risikoer, som f.eks. ergonomi, inneklima, tungt arbeid, mobbing og trakassering osv. 

Deltakeravgift

Kr 3.900,-
Prisen inkluderer oppfølging i 6 måneder etter kursdato. (se nedenfor)

Påmelding

Velg først antall deltakere: "Velg billetter - Registrer deltaker(e)"
Deretter skal du registrer "Bestillingskontakt" (bedriften) og hvem som deltar. Til slutt bekrefter du påmeldingen.

 

Kursmoduler

Det gjennomføres 7 kursmoduler:
1. Roller og rammevilkår (onsdag 14. april 13 - 15)
2. Hvilke lover og regler gjelder? (torsdag 15. april 13 - 15)
3. Systematisk HMS, HMS-1-2-3-metoden. (onsdag 21. april 13 - 16)
4. Fysisk/mekanisk arbeidsmiljø. Kjemiske og biologiske farer. (torsdag 22. april 13 - 16)
5. Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø, dag 1 (mandag 26. april 13 - 15)
6. Psykososialt og organisatorisk dag 2 (tirsdag 27. april 13 - 15)
7. HMS-kultur / Suksessfaktorer for ditt arbeid som verneombud (torsdag 29. april 13 - 15)

Vi ser også på verneombudets rolle i sykefraværsarbeidet, og vier god plass til hvordan du som verneombud kan fange opp de viktige sakene, hvordan du benytter HMS-1-2-3 i ditt arbeid, og få ledelsen til å iverksette de gode tiltakene.

 

Kursbevis

Når du har gjennomført kursmodulene gjennomfører du en test og du vil deretter få et kursbevis.

Vi følger deg opp

I etterkant av kurset vil du få fordel av følgende:
-Du kan logge deg inn på kurset igjen om det er noe du vil få repetert.
-Du får tilgang til materiellet som har blitt presentert
-Du får oppfølging i en 6 måneders periode i etterkant
-Mulighet til å ta mikrokurs som tar for seg utfordringer og risikoforhold i din bransje

 


.
Kopirett 2020 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >