AMU-portalen

AMU portalen Fagartikler

 

AMU-portalen er en egen nettbasert ressurs for virksomhetens arbeidsmiljøutvalg. HMS Norge er ansvarlig for tjenesten.

Innlogging skjer på et eget brukerområde som vi oppretter for dere på amuportalen.no. Her kan dere:

 • Gjennomføre lovbefalt AMU-kurs
 • Få tilgang til viktig fagstoff for AMU
 • Finne kostnader og gevinstmuligheter gjennom våre HMS-kalkulatorer, for derved ha et bedre beslutningsgrunnlag for AMUs anbefalinger.
 • Arkiv for AMU's dokumenter, slik som utvalgets rapporter, referater mm.
 • Verktøyarkiv som f.eks. mal for årshjul og AMUs årsrapport
 • Webinar
 • Svartjeneste
 • Oppfølging gjennom nyhetsbrev

 

AMU-portalen har 3 hovedformål

 • Det er et administrativt verktøy som bidrar til struktur og trygghet i arbeidsmiljøarbeidet.
 • Det er et sted der du som bruker får tilgang til ressurser, slik som kurs og fagstoff.
 • Det bidrar til at virksomheten er compliant i sitt arbeidsmiljøarbeid.

 

Tilgang gis til alle ordinære medlemmer i utvalget og vara-medlemmer. I tillegg kan man gi tilgang til eksempelvis virksomhetens bedriftshelsetjeneste eller andre. 
AMU-portalen støtter således opp om et godt samarbeid i utvalget.

Les mer /registrer dere på www.amuportalen.no

 


.
Kopirett 2021 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >