Ergonomi på kontorarbeidsplassen

Webinar Web

 

Nytt webinar om kontorergonomi.

Hvordan innrette kontorarbeidsplassen? Hva må du passe på for å unngå plager?

Tone Grændsen, fysioterapeut i Veidekke ASA, gir gode tips til deg som jobber på kontor, enten dette er hjemme eller på din vante arbeidsplass.

Muskel- og skjelettplager er den største årsaken til arbeidsrelatert sykefravær i Norge. Et godt forebyggende arbeid er viktig, og som vanlig minner vi om at verneombudet skal påse at de ansatte har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, og si fra til leder og følge opp dersom dette ikke er tilfelle.

Du finner webinaret på medlemssidene.


.
Kopirett 2020 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >