Overtid – verneombudets og AMUs rolle

I forbindelse med Korona-krisen opplever mange økt bruk av overtid, enten fordi man må kompensere for kollegaer som enten er syke, i karantene eller permittert. Eller fordi man jobber i en bransje som krever økt innsats i disse dager.
Arbeidsgiver kan også, med loven i hånd, gjøre unntak fra bestemmelsene i arbeidsmiljøloven kapittel 10 i akutte situasjoner for å unngå fare for eller skade på liv eller eiendom. Arbeidsmengden på de som «er igjen» eller berørte bransjer øker.
Hva er verneombudets og AMUs rolle ved økt bruk av overtid?

Verneombudets rolle: helseaspektet

Verneombudet skal … sikre at arbeidet blir utført på en slik måte at hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt. (AML § 6.2).
Verneombudet bør derfor klart involveres når spørsmålet om økt overtid kommer opp.

Verneombudets ansvar er medarbeiders helse, ikke spørsmål om overtidsbetaling og eventuelle tariffspørsmål. Verneombudet bør derfor sikre at arbeidsgiver følger opp helseaspektet ved utstrakt bruk av overtid. Det kan gjøres gjennom samtaler, eller kartlegginger. Enkle spørsmål som: «Er det greit for deg med økt overtid»? «Går det ut over din helse, på noen måte»? bør stilles. Samtidig som det er naturlig at verneombudet samarbeider med tillitsvalgt i diss spørsmålene. Samarbeid og dugnad er fortsatt veien å gå.

Arbeidsmiljøutvalget/AMU har i prinsippet samme ansvar; å sikre at utstrakt bruk av overtid ikke går unødig ut over helsa til den enkelte medarbeider.

 

Er overtid helseskadelig?

Overtid er i utgangspunktet ikke skadelig. Men det kommer også an på omfanget av overtiden;
- Hvor ofte jobbes det overtid?
- Hvor lenge jobbes det overtid hver gang?
- I hvilken grad er det frivillig eller pålagt?
- Er det avtalt på forhånd eller kommer det «kastet på» den ansatte?
- Kan det gå ut over medarbeiders privat- og familieliv?
- Hvileperioder
med mer.

Opplevelsen av om økt overtid er helseskadelig er høyst subjektiv. Det er derfor viktig at man overvåker og følger opp hver enkelt, og ikke satser på en gjennomsnittsbetraktning, at «ja, ja, det går nok bra for de fleste».

 

Kompenserende hvile

Arbeidstakere som blir pålagt lengre arbeidsdager og arbeidsperioder etter det særskilte unntaket, skal sikres kompenserende hvile umiddelbart i etterkant av den akutte situasjonen

 

Arbeidstilsynet skriver om Korona og overtid

Arbeidstilsynet skriver ellers godt om Arbeidstid og Korona her: https://www.arbeidstilsynet.no/tema/biologiske-faktorer/coronavirus-tiltak-i-arbeidslivet-mot-smitte/#Arbeidstidogkorona


.
Kopirett 2020 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >