HMS-Tinget 2020 utsatt til oktober

Pga. de siste dagers utvikling i forhold til korona-viruset, behovet for å begrense mulig spredning av smitte, samt vårt ansvar for deltakernes helse, har vi besluttet å utsette HMS-Tinget 2020, 25. og 26. mars. 
Dette er en situasjon vi så gjerne skulle vært foruten.

Avlysningen er i tråd med myndighetenes anbefalte føre-var prinsipp. Vi vet også at en del deltakere har fått reiseforbud av arbeidsgiver. 
Vi vil gjerne at alle påmeldte skal ha anledning til å delta.

Konferansen vil arrangeres i oktober 2020. Informasjon om datoer vil foreligge innen 2 uker.

11. mars 2020
Jarle Hellum, Lillian Mathisen og Christian Rafn
Arrangementsansvarlige


.
Kopirett 2020 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >