Prøv AMU-portalen gratis i 30 dager

Virksomhetens arbeidsmiljøutvalg (AMU) skal være et utvalg med god fremdrift og som jobber mot de mål virksomheten har satt seg for arbeidsmiljø, sykefravær mm.

En forutsetning for gode resultater er at man har gode rutiner, nødvendig kunnskap og kvalitet i utvalgets arbeid.

Dette er bakgrunnen for AMU-portalen, HMS Norges tjeneste for arbeidsmiljøutvalg.

AdobeStock 37359192Web

 

AMU-portalen

En nettbasert tjeneste på www.amuportalen.no som gir støtte og kompentane til utvalgets medlemmer.  
Her finner du det meste av det du trenger for god og effektiv drift av AMU, og dermed utvikling av godt arbeidsmiljø:

• Nettkurs for AMU-medlemmer og andre
• Arkiv for innkallinger og referater. Alt på ett sted.
• Fagstoff
• Kalkulator for å regne på lønnsomhet av tiltak
• Sykefraværskalkulator
• Alle viktige lover og regler som legger føringer for arbeidsmiljøet

Det er også mulig for ikke-medlemmer, slik som bedriftshelsetjeneste eller verneombud. Dette bidrar til en god informasjon og åpenhet om utvalgets arbeid.

 

Prøv gratis i 30 dager

Vi ønsker å gi deg mulighet til å prøve ut AMU-portalen i 30 dager. Les mer på amuportalen.no


.
Kopirett 2022 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >