Accessibility Tools

Hva går mest galt, og hvorfor?

HMS handler om å redusere risiko for at ting går galt på arbeidsplassen, eller å redusere konsekvensen når det først går galt.
På HMS-Tinget 2019 ga sjefingeniør Bodil Aamnes Mostue fra Arbeidstilsynet en nyttig oversikt over tingenes tilstand på norske arbeidsplasser i dag.

Antall dødsfall går ned
Aller først viste hun oss at det går den riktige veien hva gjelder arbeidsskadedødsfall:

Moestue Arbeidstilsynet Arbeidsskadedødsfall

Noen bransjer peker seg særlig ut, nemlig bygg og anlegg, jordbruk, skogbruk, fiske, transport og industri.

Moestue Arbeidstilsynet 2

 

Sett bort fra trafikkulykker, så er det fall, klem og støt- skader som dominerer:

Moestue Arbeidstilsynet 3

 

Hva er det som forårsaker ulykker?
Som regel er det et samspill av flere faktorer på flere nivå i organisasjonen

Hvordan forebygge ulykker?
Tenk barrierer og
Tiltak som sikre at disse er på plass! (atferd og operativ ledelse, risikovurderinger)


Så enkelt, så vanskelig!
Lykke til med kanskje det viktigste arbeidet som kan gjøres for norske arbeidstakere!


.
Kopirett 2023 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >