Inneklima

Kolleger som klager på dårlig inneklima pga. hodepine, tørr hals, hudutslett og lignende er vanlige utfordring for mange verneombud. Årsakene til problemene er ofte av sammensatt karakter og den enkeltes oppfatning av problemet og hvor plagsomt det eventuelt måtte være, er gjerne høyst ulikt.

Hva er min oppgave som verneombud?

Aller først; husk at din oppgave er å påse. Du skal påse at dine kolleger ikke utsettes for et arbeidsmiljø som går på helse løs og du skal påse at arbeidsgiver gjøre noe med problemet.

Hvordan? Her er noen konkrete ting du kan ta tak i;
- sørg for at man på vernerunder vurderer om inneklimafaktorer (temperatur, fuktighet, trekk, støv) blir sjekket.
- er ventilasjonsanlegg tilpasset den virksomheten som drives?
- påse at det finnes rutiner for sjekk og rensing av ventilasjonsanlegg.
- påse at det er riktig temperatur (19-22 grader ved lett arbeid)
- er luften tørr? Sett ned temperaturen.
- er det varmestråling nærme arbeidsplassen (behov for solskjerming?)
- påse at eventuelle fuktskader utbedres straks.
- er rengjøringen god nok? Er det god orden som muliggjør tilfredsstillende rengjøring?
- om dere har knyttet til dere bedriftshelsetjeneste kan denne foreta målinger


.
Kopirett 2022 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >