HMS i byggesaker Spesial

Byggesaker, ombygging - hvis det skjer på din arbeidsplass, så  har vi et webinar for deg! I studio: Finn Halvorsen, HVO ved AHUS.

Webinaret gir deg en interessant innføring i hva et verneombud kan bidra med i en byggesak. Finn Halvorsen, HVO ved AHUS forteller om sin medvirkning da sykehuset var under planlegging og oppføring. Dette var selvsagt et stort og komplisert byggeprosjekt, men i og for seg vil det rent prinsipielle være det samme når vi snakker medvirkningsplikten ved andre typer byggearbeider og endringer i det fysiske arbeidsmiljøet.

Spørsmålet blir mer på det praktiske plan, nemlig i hvor stor grad man som verneombud vil føle seg kompetent til å medvirke. I byggesaker er det som regel mange fagfolk involvert. Da er det lett at man føler seg litt «liten» når man skal argumentere mot beslutninger som fagfolk ønsker å prioritere, dersom det ikke harmonerer med det man som verneombud betrakter som vesentlig. Det syndes mye i slike prosjekter. Det er viktig å bli involvert så tidlig som mulig. Vi har hørt om situasjoner der planene for et byggeprosjekt er ferdig behandlet, og at verneombudet blir kalt inn for å undertegne på de nødvendige skjemaene, uten i det hele tatt å ha vært involvert. Det kan synes som om det ville være en fordel om det ble utformet en mal for hvordan medvirkning bør gjennomføres, og hvordan ulike forhold knyttet til verneombudsarbeidet er ivaretatt.

Innspill fra dere mottas med takk.


Du finner hele webinaret på medlemssidene. Ikke medlem? Meld deg inn her

bygg

Media

Siste webinarer fra HMS Norge

februar 08, 2019

Verneombud, valg, styringsrett…

Hvordan velge? Hvilken rolle har verneombud i personalsaker og varslingssaker?…
november 22, 2018

Arbeidsmiljøutvalget

Hva skal AMU ta for seg? Hvordan er sammensetningen? Hvilke…
september 20, 2018

Konflikter på flerkulturelle…

Stadig flere norske arbeidsplasser blir flerkulturelle. Det skaper prosesser man…
mai 31, 2018

HMS i byggesaker

Byggesaker, ombygging - hvis det skjer på din arbeidsplass, så …

.
Kopirett 2018 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >