fredag, 01 desember 2017 09:06

Seksuell trakassering på jobb

Seksuell trakassering på arbeidsplassen er et aktuelt tema i disse dager. HMS Norge har laget et webinar om temaet der du lærer om forebygging og håndtering . Logg deg inn på medlemssidene og lær mer. Ikke medlem?  Registrer deg her og få tilgang til alle våre webinar, aktuelt materiell og fagsupport.  …
onsdag, 15 november 2017 12:00

Varslingsrutinen skal være på plass

Alle virksomheter med mer enn 5 ansatte skal ha utarbeidet rutine for varsling. Dette fremgår av arbeidsmiljøloven kapittel 2 a. Rutinen skal utarbeides av arbeidsgiver og – takere i fellesskap og alle ansatte skal gjøres kjent med den. Poenget med det hele er at ansatte som avdekker kritikkverdige eller ulovlig…
Nesten 10.000 norske virksomheter har over 50 ansatte og skal etter loven ha opprettet arbeidsmiljøutvalg. Det skal være minimum 4 medlemmer i disse utvalgene. Altså er noe slikt som 40.000 nordmenn med i et AMU. Antakelig flere. Alle disse personene skal ha gjennomført grunnopplæring i arbeidsmiljø på lik linje med…
torsdag, 09 november 2017 09:47

Har arbeidsmiljøutfordringene endret seg?

For 10 år siden gjennomførte SINTEF, på vegne av Hovedorganisasjonenes Fellestiltak, en stor undersøkelse om verneombudets rolle i norske virksomheter. I undersøkelsen ble det bl.a. spurt om hva VO mener om HMS-utfordringer på sin arbeidsplass. Svarene fra undersøkelsen i 2008 er som følger: Inneklima: 79 %Høyt sykefravær: 61 %IA-arbeid: 58…
onsdag, 11 oktober 2017 13:06

Verneombudet trenger kunnskap

Det er liten grunn til å ha verneombud om ikke vedkommende får godt påfyll av kunnskap. Det er mange felt som berører arbeidsmiljøet og som verneombudet bør man ha kjennskap til alt fra fysisk risiko til mobbing og trakassering. Vi i HMS Norge er opptatt av å gi kunnskap som…

.
Kopirett 2018 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >