Er dere à jour med opplæring for AMU-medlemmene?

Medlemmer i arbeidsmiljøutvalget er pålagt å gjennomføre opplæring, tilsvarende kravene for verneombud. Dette gjelder naturligvis uavhengig av om man representerer arbeidstaker- eller arbeidsgiversiden. Ikke alle virksomheter har dette på plass.

Kravene fremgår av Arbeidsmiljølovens § 7-4 og Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 3.18. Opplæringene skal i utgangspunktet ha en varighet på 40 timer, men om bransjens forhold tilsier det kan partene avtale en kortere opplæring. Opplæringen skal gjennomføres så snart som mulig etter at man er valgt/pekt ut.

Det er ingen tvil om at dagens opplæringstilbud for Arbeidsmiljøutvalg er lite tilpasset kunnskapsbehovet for utvalgsmedlemmene. Et klassisk verneombudskurs (HMS grunnkurs) vil ikke gi tilstrekkelig informasjon om utvalgets arbeid og suksesskriterier. Det er derfor det er så viktig med et eget kursopplegg for AMU-medlemmene, og en riktig oppfølging av utvalgets arbeid.

HMS Norge har utarbeidet et eget nettbasert kursopplegg for AMU, som tar hensyn til dette. Kurset gir kunnskap om utvalgets mandat og rolle, hvordan man driver sakene frem, hvordan man gjennomfører god møter etc., i tillegg til de ulike arbeidsmiljøutfordringer, risiko og HMS-systemet.

Kurset gir bl.a. kunnskap om

• utvalgets oppgaver, mandat og spesielle rolle i HMS-arbeidet

• hvordan man driver sakene frem

• hvordan man gjennomfører gode møter

• innføring i ulike arbeidsmiljøutfordringer

• risikokartlegging og bruk av HMS-systemet

• mm

Kurset er pedagogisk og levende bygget opp med  oppgaver og tester, samt videoer og samtale med Arne Bernhardsen, forfatter av boken «Arbeidsmiljøutvalget». 

Du finner mer informasjon om kurset her

 

HMS Norge ønsker i tiden fremover å rette økt fokus på AMU, gjennom www.amuportalen.no og den årlige konferansen «AMU-dagen». Vi vil tilby målrettede kurs, informasjon og verktøy for utvalget. For at arbeidsmiljøutvalget har en særdeles viktig rolle i virksomheten er det liten tvil om. Det skal fungere både som en motor og kompasset i arbeidet for et godt arbeidsmiljø.


.
Kopirett 2018 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >