Verneombud? Da er du en viktig brikke i IA-arbeidet!

Trepartssamarbeidet om et mer inkluderende arbeidsliv har en stor og viktig intensjon, nemlig å forebygge og redusere sykefravær og frafall fra arbeidslivet. Denne visjonen må ikke bli med bare ord, men i aller høyeste grad ved praktisk og målrettet arbeid.

Dette arbeidet må gjennomføres på den enkelte arbeidsplass, og da er vi over i spørsmålet «hvem gjør hva, og hvordan».

Fra vårt ståsted bør verneombudene ha en helt spesiell sentral og praktisk rolle. Det er verneombudene som er nærmest knyttet til de ansatte og de forhold som kan forebygge sykefravær. For å utnytte verneombudenes kunnskaper knyttet til de ulike områdene innen arbeidsmiljø, må det imidlertid etableres tydelige kommunikasjonslinjer mellom ledelse og vernetjenesten. Her er det ikke snakk om en vernerunde i ny og ne, men om et uttrykt mandat som viser hvilken kontinuerlig rolle verneombudene skal spille i det viktige IA arbeidet. Arbeidsmiljøloven gir et klart og sterkt mandat til verneombudene, men skal man lykkes med IA satsningen, så må verneombudet også få et klart arbeidsmandat fra ledelsen.

Inkluderende arbeidsliv må bygge på hva man kan kalle arbeidsmiljøkultur – en kultur som bygger på gjensidig tillit på alle plan i virksomheten.

De ansatte må ha tillit til sitt verneombud, og verneombudet må ha tillit til ledelse, og omvendt. Da oppstår en åpen og bærekraftig dialog som på en effektiv måte kan ta hånd om de utfordringene som måtte finnes, knyttet til sykefravær og frafall.

I Forum for Verneombud og Forum for HMS-ansvarlige vil vi i tiden fremover legge mye arbeid i formidling av hvordan et strukturert IA arbeid bør fungere. Det er ulike utfordringer innen de forskjellige bransjer og yrker, og det kan være spørsmål av ren økonomisk karakter når forebyggende innsats skal vurderes. Dette vil vi som sagt bearbeide basert på praktiske og effektive løsningsmodeller.


.
Kopirett 2018 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >