Gi god informasjon til sommervikarer og nyansatte!

Sommeren er her og virksomheter tyr ofte til ekstrahjelp i ferieukene. For mange unge er dette det aller første møtet med arbeidslivet og det er mye som er nytt.
Dessverre skjer det ofte skader der unge, uerfarne arbeidstakere er involvert. Sommervikarer er ofte i denne gruppen. Det er helt avgjørende at man foretar en HMS-introduksjon for vedkommende der det informeres om:
 

- hvordan de utfører arbeidet på en trygg og riktig måte
- risiko som er forbundet med arbeidet
- evt. krav til bruk av personlig verneutstyr
- hva de gjør dersom de mener at noe ved arbeidet eller arbeidsplassen er usikkert
- hvem de kontakter for å få råd
- hva de gjør dersom de kommer i en nødssituasjon
- deres eget medvirkningsansvar

Som arbeidsgiver/ HMS-ansvarlig må du vise at du tar arbeidsmiljø alvorlig og at du forsikrer deg om at den unge har fått og skjønt denne informasjonen.

For deg som er verneombud er det særlig viktig å informere om at de kan henvende seg til deg om aktuelle forhold. Er du selv på ferie, sørg for at vara eller en kollega tar over dine oppgaver.


.
Kopirett 2018 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >