IA-avtalen – det handler om relevant forebygging

Den nye IA-avtalen har stort fokus på det forebyggende arbeidsmiljø-arbeidet. Målet er å redusere sykefraværet med 10% og redusere frafall fra arbeidslivet.
Hele det norske arbeidsliv skal med, og det understrekes at leder, tillitsvalg og verneombud har viktige roller. At arbeidsmiljøutvalget og HR også har viktige roller er det vel liten tvil om, selv om de ikke nevnes spesifikt i avtalen.

Forebygging er altså det sentrale stikkordet i IA-avtalen, og man har innsett at det må settes inn ulike virkemidler for ulike typer bransjer. Derfor står det også at:
«Avtalepartene er enige om å målrette innsatsen mot bransjer og sektorer som har potensial for å redusere sykefravær og frafall, og på denne måten bidra til å nå de nasjonale målene for avtalen.

Men hva skal gjøres helt praktisk? Det meste er opp til den enkelte virksomhet. Det dreier seg egentlig om det tradisjonelle HMS-arbeidet. For alt handler jo om å forebygge. Så i bunn og grunn er den nye IA-avtalen mer et innspill om systematikk i HMS-arbeidet og som gjelder sykefravær og frafall.
For å støtte virksomhetene skal Arbeidstilsynet tilby digitale verktøy, det skal drives informasjonsarbeid fra relevante parter og ikke minst så skal bransjeforbund kurse og følge opp sine medlemmer i dette arbeidet.
Utfordringen i tiden fremover blir at involverte parter evner å formidle krav og kunnskap til den enkelte virksomhet på en konkret og målrettet måte. Hvis ikke kan det lett bli et «venstrehåndsarbeid» og der avtalens mål kun blir hyggelige intensjoner.


.
Kopirett 2018 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >