IA-avtalen gjelder for alle virksomheter

Den inngåtte avtalen som gjelder fra 1. januar 2019 og frem til 31. desember 2022, omfatter hele det norske arbeidslivet – med andre ord hver enkelt arbeidsplass. 

Målet for avtalen er å forebygge og redusere sykefravær og frafall fra arbeidslivet. Dette er en ambisiøs målsetting som helt klart i sterk grad vil påvirke HMS-arbeidet på den enkelte arbeidsplassen, og som det står i avtalen vil ledelse, tillitsvalgte og verneombud ha viktige roller i arbeidet.
Fra myndighetenes side vil det bli etablert en ny arbeidsmiljøsatsing som skal bidra til kunnskap, kompetanse og verktøy for virksomhetene.

Hva vil så dette i praksis medføre for HMS-arbeidet på din arbeidsplass?
- Det forebyggende HMS-arbeidet må bygge på kjente bransjeutfordringer.
- I virksomheten må alle ansatte få forståelse for hvordan utfordringene håndteres.
- IA-avtalens målsetting må implementeres i virksomhetens Internkontrollsystem med hensyn til organisering, opplæring, medvirkning, risikovurdering og rutiner.

 


.
Kopirett 2018 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >