tirsdag, 12 mars 2019 07:22

Hvordan markedsføre VO og AMU?

confused 2681507 1920 Web

 

For noen dager siden filmet vi noen videosnutter som vi skal bruke i forbindelse med HMS-Tinget.

Vi spurte «folk på gata» hva de visste om virksomhetens arbeidsmiljøutvalg, deres mandat og oppgaver. Vi spurte også om hva de visste om verneombud og om de kjente vedkommende.

Svarene vi fikk befestet våre mistanker. Det var svært liten kunnskap om verneombud og arbeidsmiljøutvalg.

Vi tror dessverre svarene er representative for mange virksomheter. Det mangler rett og slett mye på å få markedsført vernetjenesten ut til de ansatte. For det må ikke være slik at vernetjenesten oppfattes som noen som «bare holder på med sitt». Enten det gjelder verneombudet eller AMU så må informasjon om hvem de er og hva de gjør spres ut til alle ansatte.

AMU, gjennom det å være en motor i arbeidsmiljøarbeidet og verneombudet gjennom det han eller hun gjør for sin kollega må ikke gjemmes bort. Om virksomheten ikke får informert om deres roller og hva de kan gjøre for et godt og sikkert arbeidsmiljø, går man glipp av viktige grunnpilarer for å skape en god HMS-kultur.

Vi ser nærmere på disse utfordringene på HMS-Tinget 2019

 


.
Kopirett 2018 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >