Vold og trusler på arbeidsplassen - kunnskap ved hjelp av Virtual Reality

Vold og trusler forekommer oftere på arbeidsplassen enn mange tenker på. Kanskje fordi du ikke ser det? Eller fordi det ikke rammer deg selv?  Men det gjelder oss alle. «Er du ikke en del av løsningen, så er du en del av problemet» sa en leder i kommune for lede.. Vi tar opp temaet om vold og trusler om vold på HMS-tinget 28 mars på Ullevål.

Vi har invitert selskapet Trygg Grunn AS til å snakke om temaet og også om å fortelle om sine metoder for opplæring.

Bl.a. vil de vise hvordan de gjennom Virtual Reality bidrar til at ferdigheter vedlikeholdes over tid.

På Tinget vil de ta for seg

  • Utfordringene ved vold og trusler om vold i norske bedrifter
  • Hva er vold og hva er trusler? Hva sier norsk lov om dette? 
  • Håndtering av voldelige situasjoner 
  • Bruk av teknologi for løse disse utfordringene 

Vi gleder oss til å stifte nærmere bekjentskap med selskapet som ledes av Per-Erik Daviknes og Geir Magne Nes, begge med bakgrunn fra Forsvaret.

(Trygg Grunn har overtatt programposten etter Bodø Kommune, som dessverre måtte melde avbud)

 

 


.
Kopirett 2018 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >