AMU og omorganisering

Omorganisering vil alltid være en utfordring for arbeidsmiljøet, og derfor også være en av de viktigste oppgavene et Arbeidsmiljøutvalg kan komme til å håndtere. Spørsmålene knyttet til; «Hva vil omorganiseringen innebære? Hvorfor skal omorganiseringen gjennomføres? Hvordan skal omorganisering gjennomføres?» er spørsmål som krever en lang rekke svar, og som hver for seg vil være en del av det totale arbeidsmiljøet, både før, under og etter at prosjektet er gjennomført. Mange har nok registrert at arbeidsmiljøet har blitt den tapende part i en omorganiserings prosess.
HMS Tinget 2019 vil derfor spørsmål rundt omorganisering være en viktig post på programmet for AMU-dagen.

 

 


.
Kopirett 2018 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >