IA-avtale som erkjenner at ulike bransjer har ulike utfordringer

Året 2019 bringer nye tanker og handlinger på banen. Fra 1.januar har vi fått en ny IA-avtale. Denne skal gjelde for hele det norske arbeidslivet.

Avtalen legger opp til et nært trepartssamarbeid på samfunnsnivå og et forsterket topartssamarbeid på arbeidsplassene. Det legges opp til at man i størst mulig grad skal målrette innsatsen mot bransjer og sektorer.

Bakgrunnen for dette er erkjennelsen av at de ulike bransjer har forskjellige utfordringer. Det heter i avtalen at «for å gjøre en offensiv innsats for bedre forebyggende arbeidsmiljøarbeid, etableres det en ny arbeidsmiljøsatsing som skal bidra til kunnskap, kompetanse og verktøy for virksomhetene». I denne sammenheng understrekes det hvor viktig rolle ledelse, tillitsvalgte og verneombud vil ha i dette arbeidet. Ved gjennomlesing av avtalen sitter man igjen med en rekke spørsmål, og som stort sett går på hvordan avtalen i praksis skal gjennomføres. Ikke minst tenker vi da på de formelle kravene som vil være styrende for den enkelte virksomhets arbeid.

Det fremgår at Arbeidstilsynet får en aktiv rolle som kunnskapsformidler og veiviser i tillegg til tradisjonelt tilsyn og kontroll. På HMS Tinget 2019 vil vi på «Verneombudets Dag» få møte Arbeidstilsynets administrerende direktør Trude Vollheim, og kanskje får vi svar på noen av spørsmålene. For mer informasjon om HMS-Tinget, se www.hmstinget.no

iStock 87559341 MEDIUM 1 Web

 


.
Kopirett 2018 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >