Få fart på arbeidsmiljøutvalget!

Arne Bernhardsen, forfatter av boken “Arbeidsmiljøutvalget  - Håndbok for arbeid i AMU» har vært i studio og vi har produsert nytt webinar.

Arne peker på flere sentrale suksesskriterier for et godt AMU, bl.a.:

  • AMU må ha en ildsjel! Det er helt sentralt at man har noen som driver AMU frem!
  • AMU må ikke bli et «etteretningsorgan» - altså et organ som tar ting til etteretning. Man må ha fokus på at AMU skal være et kompetent utvalg for vedtak og gjennomtenkte råd.
  • AMU bør ikke bestå av for mange personer, da får det lett preg av å være et seminar i stedet for et handlekraftig utvalg. 4-6 personer er optimalt.
  • At øverste leder er med gir et signal om at HMS er høyt oppe på virksomhetens strategi.
  • Verneombudets øverste organ er AMU og må bruke utvalget aktivt gjennom å komme med innspill.
  • Sykefraværsstatistikk er ofte øverst på AMUs agenda. Igjen, det må ikke kun «tas til etteretning» – man må se konkret på årsaker og muligheter bak tallene.
  • God forberedelse til møter er viktig. I innkallingen, som bør sendes ut senest 1 uke før møtet, må det fremgå hvilke saker som er til orientering og hvilke som det forventes å fatte et vedtak om.

 

Webinaret gir deg mange konkrete og gode innspill for AMU og deres arbeid. (Tilgjengelig i uke 47)

Ikke medlem? Bli medlem her.

 

ArneB webinar amu nov 2018 lite

Arne Bernhardsen har lang erfaring rom veileder og kursleder innen arbeidsmiljø, og er tidligere redaktør i Gyldendal Arbeidsliv. Arne er konferanseleder på AMU-dagen i forbindelse med HMS-Tinget den 28. mars 2019.


.
Kopirett 2018 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >