VI MINNER OM PERSONVERN...

HMS vil ofte omfatte opplysninger som kan relateres til den enkelte ansatte. Det er da viktig at bedriften lagrer slik informasjon på en betryggende måte og at den enkelte kan få innsyn i det som er registrert om vedkommende. Advokatfirma Storeng, Beck og Due-Lund har på oppdrag av HMS Norge utarbeidet en veiledning som omfatter både fysiske og psykososiale arbeidsmiljøfaktorer og lagring av dokumentasjon relatert til slike.

Visste du f.eks at informasjon om arbeidstakere som er utsatt for kreftfremkallende eller mutagene kjemikalier og bly skal oppbevares i 60 år etter at eksponeringen er avsluttet? Og at registeret, eller deler av det, ikke skal tilintetgjøres uten nærmere tillatelse fra Arbeidstilsynet?

Veiledningen finner du på forumets medlemssider under "Skjema og Maler".

Explaining

 

Siste webinarer fra HMS Norge

november 22, 2018

Arbeidsmiljøutvalget

Hva skal AMU ta for seg? Hvordan er sammensetningen? Hvilke…
september 20, 2018

Konflikter på flerkulturelle…

Stadig flere norske arbeidsplasser blir flerkulturelle. Det skaper prosesser man…
mai 31, 2018

HMS i byggesaker

Byggesaker, ombygging - hvis det skjer på din arbeidsplass, så …
februar 05, 2018

Omstilling, konflikt, mobbing,…

Hva skal man passe på i et arbeidsmiljøperspektiv? Få med…

.
Kopirett 2018 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >