HMS-Tinget gjennomført for 20. gang

25. og 26. april 2018 gikk HMS-Tinget av stabelen.

Et rikholdig program, engasjerte deltakere og relevante utstillere bidro til en flott konferanse, nr 20 i rekken.

Konferansen samlet totalt oppunder 300 deltakere, og konferansen bestod som vanlig av AMU-dagen og Verneombudet dag.

I år var vi samlet i storsalen på Meet Ullevaal. Noen "klipp" fra konferansen:

 

AMU-dagen

Arne Bernhardsen, forfatter, foredragsholder, konsulent spør retorisk: "Skal man i AMU lese statistikk og fortelle historier eller være en drivkraft for et bærekraftig arbeidsliv?"

"For å lykkes må HMS-mål sammenfalle med selskapets strategi og forretningsdrift." (Eskil Larsen, CEO i Stamina Group)

AMU må ha et "proaktivt, fremoverskuende perspektiv. Sikre fokus på at arbeidsmiljø er en integrert del av virksomhetens kjerneoppgaver... " Pål Molander, Direktør i Statens Arbeidsmiljøinstitutt

"AMU må ha en proaktiv rolle og be om spesifikke innspill fra andre parter (ledere, fagpersonell, BHT, VO) ...." Nan Vold Andersen; Key Account manager/HMS-rådgiver i Stamina Helse

"Hva er viktige faktorer for at det skal bli et levende forum? Riktige deltakere... Bredde i kompetanse..." Personaldirektør Kari Wold Hansen og Hovedtillitsvalgt Pål Magnus Nilsen, ABB

"Det store paradoks: Hvordan kan det ha seg at de som er i mest fysisk aktivitet på jobb er de som er i dårligst form. Virksomheten, gjennom AMU, må legge til rette for relevant opplegg for fysisk aktivitet for å senke sykefravær og sikre langt arbeidsliv for de ansatte.

"Kartlegging av helseskadelige faktorer på jobb - bruk de gode hjelperne; mennesker og metoder, Bedriftslege Gunnar M Arklett, Sporveien

Legg opp til mer forutsigbare rammer rundt sykefraværsarbeidet- Ha en fast kontaktperson!, Anja Dovland, Telenor

 

Verneombudets dag

"Verneombudet skal ivareta alle arbeidstakeres interesser i arbeidsmiljøsaker, inkl. mellomledere" Ørnulf Halmrast, regiondirektør i Abeidstilsynet

"Ta affære på lavets mulig nivå i konfliktpyramiden" Organisasjonspsykolog Audun Bredrup Petersen, Stamina Census

"4 prosent av alle sysselsatte sier at de ble utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet, kommentarer eller lignende en gang i måneden eller oftere. Ha regler for oppførsel!" Claus Jervell, Likestillings og Diskrimineringsombudet.

"Dilemma: Arbeidsmiljøsaker transformeres til personalsaker. Som personalsak legges den innunder arbeidsgivers styringsrett" Bitten Nordrik, Forsker Arbeid, ledelse og mestring, OsloMet Storbyuniversitetet

"Vær et objektivt verneombud - ikke bli part i konflikten..." Terje Gerhard Andersen, Advokatfirma Storeng Beck og Due Lund

 

Molander HMS Tinget2018 web

Siste webinarer fra HMS Norge

mai 31, 2018

HMS i byggesaker

Byggesaker, ombygging - hvis det skjer på din arbeidsplass, så …
februar 05, 2018

Omstilling, konflikt, mobbing,…

Hva skal man passe på i et arbeidsmiljøperspektiv? Få med…
november 07, 2017

Trafikksikker bedrift -…

Mange arbeidstakere bruker store deler av arbeidstiden bak rattet. Hvordan…
september 20, 2017

Spillavhengighet

Mange sliter med spillavhengighet, et problem som får konsekvenser for…

.
Kopirett 2018 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >