HMS-Tinget gjennomført for 20. gang

25. og 26. april 2018 gikk HMS-Tinget av stabelen.

Et rikholdig program, engasjerte deltakere og relevante utstillere bidro til en flott konferanse, nr 20 i rekken.

Konferansen samlet totalt oppunder 300 deltakere, og konferansen bestod som vanlig av AMU-dagen og Verneombudet dag.

I år var vi samlet i storsalen på Meet Ullevaal. Noen "klipp" fra konferansen:

 

AMU-dagen

Arne Bernhardsen, forfatter, foredragsholder, konsulent spør retorisk: "Skal man i AMU lese statistikk og fortelle historier eller være en drivkraft for et bærekraftig arbeidsliv?"

"For å lykkes må HMS-mål sammenfalle med selskapets strategi og forretningsdrift." (Eskil Larsen, CEO i Stamina Group)

AMU må ha et "proaktivt, fremoverskuende perspektiv. Sikre fokus på at arbeidsmiljø er en integrert del av virksomhetens kjerneoppgaver... " Pål Molander, Direktør i Statens Arbeidsmiljøinstitutt

"AMU må ha en proaktiv rolle og be om spesifikke innspill fra andre parter (ledere, fagpersonell, BHT, VO) ...." Nan Vold Andersen; Key Account manager/HMS-rådgiver i Stamina Helse

"Hva er viktige faktorer for at det skal bli et levende forum? Riktige deltakere... Bredde i kompetanse..." Personaldirektør Kari Wold Hansen og Hovedtillitsvalgt Pål Magnus Nilsen, ABB

"Det store paradoks: Hvordan kan det ha seg at de som er i mest fysisk aktivitet på jobb er de som er i dårligst form. Virksomheten, gjennom AMU, må legge til rette for relevant opplegg for fysisk aktivitet for å senke sykefravær og sikre langt arbeidsliv for de ansatte.

"Kartlegging av helseskadelige faktorer på jobb - bruk de gode hjelperne; mennesker og metoder, Bedriftslege Gunnar M Arklett, Sporveien

Legg opp til mer forutsigbare rammer rundt sykefraværsarbeidet- Ha en fast kontaktperson!, Anja Dovland, Telenor

 

Verneombudets dag

"Verneombudet skal ivareta alle arbeidstakeres interesser i arbeidsmiljøsaker, inkl. mellomledere" Ørnulf Halmrast, regiondirektør i Abeidstilsynet

"Ta affære på lavets mulig nivå i konfliktpyramiden" Organisasjonspsykolog Audun Bredrup Petersen, Stamina Census

"4 prosent av alle sysselsatte sier at de ble utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet, kommentarer eller lignende en gang i måneden eller oftere. Ha regler for oppførsel!" Claus Jervell, Likestillings og Diskrimineringsombudet.

"Dilemma: Arbeidsmiljøsaker transformeres til personalsaker. Som personalsak legges den innunder arbeidsgivers styringsrett" Bitten Nordrik, Forsker Arbeid, ledelse og mestring, OsloMet Storbyuniversitetet

"Vær et objektivt verneombud - ikke bli part i konflikten..." Terje Gerhard Andersen, Advokatfirma Storeng Beck og Due Lund

 

Molander HMS Tinget2018 web

Siste webinarer fra HMS Norge

februar 08, 2019

Verneombud, valg, styringsrett…

Hvordan velge? Hvilken rolle har verneombud i personalsaker og varslingssaker?…
november 22, 2018

Arbeidsmiljøutvalget

Hva skal AMU ta for seg? Hvordan er sammensetningen? Hvilke…
september 20, 2018

Konflikter på flerkulturelle…

Stadig flere norske arbeidsplasser blir flerkulturelle. Det skaper prosesser man…
mai 31, 2018

HMS i byggesaker

Byggesaker, ombygging - hvis det skjer på din arbeidsplass, så …

.
Kopirett 2018 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >