Verneombudet trenger kunnskap

Det er liten grunn til å ha verneombud om ikke vedkommende får godt påfyll av kunnskap. Det er mange felt som berører arbeidsmiljøet og som verneombudet bør man ha kjennskap til alt fra fysisk risiko til mobbing og trakassering.

Vi i HMS Norge er opptatt av å gi kunnskap som dekker hele bildet. I vårt siste webinar lærer vi om spillavhengighet. Hvordan skal verneombudet forholde seg til dette?

Verneombud må få en grundig innføring, men også en tett oppfølging underveis i vervet. Dette siste synes å mangle i de aller fleste tilfeller – verneombudet får en opplæring, men overlates til seg selv når kurset er gjennomført. Vi mener det må tenkes nytt, og vi tilbyr derfor gode, fleksible kursløsninger i kombinasjon med en oppfølging og støtte gjennom Forum for Verneombud.

Har dere verneombud eller AMU-medlemmer som mangler kurs? Les mer om vårt grunnopplæringskurs her

Siste webinarer fra HMS Norge

november 07, 2017

Trafikksikker bedrift - Trygg trafikk

Mange arbeidstakere bruker store deler av arbeidstiden bak rattet. Hvordan inkludere trafikksikkerhet i virksomhetens HMS?…
september 20, 2017

Spillavhengighet

Mange sliter med spillavhengighet, et problem som får konsekvenser for jobb, arbeidsmiljø og fravær. Hvordan…
august 20, 2017

Seksuell trakassering på jobb

Hvordan forebygge og håndtere seksuell trakassering på arbeidsplassen? Se webinar Du finner hele webinaret på…
juni 20, 2017

Kartlegging av psykososialt arbeidsmiljø

Alle virksomheter skal kartlegge sitt arbeidsmiljø. Hva er status i din virksomhet? Hvordan oppfattes arbeidsmiljøet av…

.
Kopirett 2017 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >